Vydáno: 10.7.2000
DBM

Železný se musí omluvit, Bajčan ne

  Praha 10. července 2000 – Vrchní soud v Praze rozhodl v odvolacím řízení o tom, že generální ředitel TV NOVA Vladimír Železný se musí omluvit Michalu Donathovi, mediálnímu zástupci CME a ČNTS, za zásah do jeho osobnostních práv. Předmětem žaloby na ochranu osobnosti byla Železného nepravdivá tvrzení, že mediální kampaň proti němu po jeho odvolání z funkcí v ČNTS vede bývalý vysoký funkcionář STB, který rovněž stojí v čele komplotu usilujícího o jeho život. Podle výroku soudu musí být omluva uveřejněna formou placených inzerátů v denících Hospodářské noviny a Blesk. Text omluvy je součástí výroku a nemůže být změněn. Symbolickou náhradu nemajetkové újmy ve výši jedné koruny Vrchní soud žalobci nepřiznal. Proti verdiktu se nelze odvolat.

  „Nejde jen zadostiučinění, kterého se mi dostalo. Jde o první definitivní Železného soudní prohru ve sporech souvisejících s TV NOVA. Nepochybuji o tom, že brzy budou určitě následovat další. Železný mě napadl za to, že jsem měl odvahu profesionálně jménem svého klienta komunikovat o praktikách, pro které musel být odvolán z funkcí v ČNTS. U soudu se však prokázalo, že lži, tajemné náznaky a polopravdy jsou podle zákona nepřípustné, i když pocházejí z úst Vladimíra Železného. Jsem tomu stejně rád, jako tomu, že jsem po celou dobu sporu neztratil důvěru ani CME ani ČNTS.“

  Donathovu žalobu podanou ze stejných důvodů na bývalého Železného mluvčího, Romana Bajčana, Vrchní soud v odvolacím řízení zamítl. Podle závěrů soudu se totiž v důkazním řízení neprokázalo, že by výroky, které deník Blesk uvedl v přímé Bajčanově citaci, žalovaný pronesl. „Pokud Roman Bajčan neřekl, co Blesk v článku uvedl, nezbude než zabývat se odpovědností vydavatele deníku za škody, které mi v této souvislosti vznikly.“


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Omluva_cz.doc