Vydáno: 11.6.2009
Reed Exhibitions

Real Vienna – Odbor ovládajú efektívne developérske projekty a triezvy optimizmus

  Viedeň – Bratislava (11. júna 2009) – Na štvrtom ročníku medzinárodného veľtrhu Real Vienna sa tento rok zúčastnilo 242 vystavovateľov z 24 krajín. Trojdenný realitný veľtrh zameraný na krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy navštívilo spolu 7 082 návštevníkov zo 42 krajín. Spoločnosť Reed Exhibitions Messe Wien, ktorá veľtrh organizovala, ho aj napriek prebiehajúcej globálnej finančnej a ekonomickej kríze považuje za úspešný.

  „Po minuloročnom rekordnom raste sme sa tento rok vrátili na úroveň roka 2007,“ vysvetľuje Matthias Limbeck, manažér veľtrhu zo spoločnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Je to výsledok, ktorý pomerne presne vystihuje momentálny stav celého sektora,“ hovorí M. Limbeck. Podľa neho je dôležité, že na veľtrhu boli zastúpení všetci kľúčoví domáci vystavovatelia a že 58 % z ich celkového počtu pochádzalo zo zahraničia. Táto skutočnosť jasne potvrdzuje, že kreativita a potenciál celého regiónu, rovnako ako záujem o ne, zostali nezmenené. Aj keď má súčasná banková a finančná kríza na investície veľmi výrazný vplyv, stále existuje dopyt po obchodných a priemyselných stavbách a komunálnych developérskych projektoch. Potvrdilo sa, že práve Real Vienna je celkom jednoznačne tou správnou komunikačnou platformou pre celý región.

  Optimistický pohľad na budúcnosť odboru
  V názoroch profesionálov na ekonomickú situáciu v ich odbore prevláda optimizmus: 42,7 % opýtaných uviedlo, že sú so súčasným vývojom veľmi spokojní. Takmer rovnaký podiel odpovedí predstavoval názor, že sa situácia počas nasledujúcich dvanástich mesiacov zlepší. „Tieto dáta dokazujú, že pre sektor je teraz charakteristický skôr triezvy optimizmus,“ uviedol Matthias Limbeck. Akým smerom sa bude celý odbor nakoniec uberať, bude jasné najneskôr na ďalšom veľtrhu Real Vienna, ktorý sa na viedenskom výstavisku bude konať od 18. do 20. mája 2010.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Jan Laštovička
  GSM: +420 602 389 165
  E-mail: jan.lastovicka@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon real_vienna_zaver_sk.doc