Vydáno: 26.7.2012
UPS

UPS vzrostl ve 2. čtvrtletí zisk na akcii o 7,5 %

  Zisk segmentu Zásilková přeprava (U.S. Domestic) vzrostl o 12 %;
  Ekonomická nejistota zmírnila očekávání

  ATLANTA/PRAHA, 26. července 2012 – Společnost UPS (NYSE:UPS) oznámila, že za druhý kvartál roku 2012 dosáhla zředěný zisk na akcii (diluted earnings per share) ve výši 1,15 USD, což představuje zlepšení o 7,5 % oproti upraveným výsledkům v roce 2011. Provozní zisk v segmentu Zásilková přeprava se zvýšil o 122 mil. USD, tedy o 12 % oproti stejnému období předchozího roku. Vykázaný zředěný zisk na akcii vzrostl o 5,5 % a u Zásilkové přepravy se provozní zisk zvýšil o 14 %.

  "Rostoucí nejistota v USA, pokračující oslabení vývozu v Asii a dluhová krize v Evropě mají dopad na předpověď ekonomického vývoje," prohlásil Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „Historicky si UPS v každé fázi vývoje ekonomiky udržela svoji silnou pozici. Zavádíme nezbytná opatření, kterými reagujeme na současné obtížné podmínky, které jsou pro nás výzvou.“

  Upravené
  Konsolidované výsledky 2Q 2012 2Q 2011 2Q 2011
  Tržby 13,35 mld. USD 13,19 mld. USD
  Provozní zisk 1,79 mld. USD 1,75 mld. USD 1,71 mld. USD
  Provozní marže 13,4 % 13,2 % 13,0 %
  Průměrný denní objem 15,4 mil. 14,9 mil.
  Zředěný zisk na akcii 1,15 USD 1,09 USD 1,07 USD

  Společnost UPS, která je oficiálním partnerem Olympijských her 2012 v Londýně a Paralympijských her v oblasti logistiky a expresní přepravy, se intenzivně připravuje na celosvětově největší mírovou logistickou událost. Hry představují pro UPS mimořádnou příležitost prokázat svoji odbornost na celosvětové úrovni. V rámci jejich konání zajistí přepravu více než 30 milionů zásilek.

  V průběhu uplynulého čtvrtletí UPS učinila několik oznámení, jež souvisela s nabídkou akvizice společnosti TNT Express. Koncept financování akvizice byl zveřejněn v květnu a oficiální nabídka byla předložena v červnu. Začátkem července UPS oznámila, že vstupuje do druhé fáze přezkoumání se zřetelem na některé oblasti, u kterých si Evropská komise vyžádala delší čas na analýzu.

  UPS očekává, že v posledním čtvrtletí dokončí převzetí firmy TNT Express. Spojením obou těchto společnosti vznikne zákaznicky orientovaná platforma s bezkonkurenčním pokrytím světových destinací.

  Hotovostní pozice
  Během šesti měsíců zakončených 30. červnem UPS vygenerovala volné peněžní prostředky ve výši 3 mld. USD, což představuje navýšení o více než 600 mil. USD oproti stejnému období předchozího roku. Investiční výdaje dosáhly 949 mil. USD. UPS zpětně skoupila 11,3 milionu akcií v přibližné hodnotě 870 mil. USD a vyplatila dividendy v celkové výši 1,1 mld. USD, což představuje 9,6% nárůst na akcii oproti předchozímu roku.

  UPS zakončila uplynulé čtvrtletí se 7,3 mld. USD v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech s ohledem na plánované dokončení převzetí firmy TNT Express.

  Upravená
  Zásilková přeprava 2Q 2012 2Q 2011 2Q 2011
  Tržby 8,06 mld. USD 7,74 mld. USD
  Provozní zisk 1134 mil. USD 997 mil. USD 1012 mil. USD
  Provozní marže 14,1 % 12,9 % 13,1 %
  Průměrný denní objem 13,1 mil. 12,6 mil.

  Tržby v Zásilkové přepravě na domácím trhu v USA se zvýšily o 4,1 % oproti stejnému období předchozího roku, poháněné 3,5% nárůstem v objemech zásilek. Provozní zisk vzrostl o více než 12 % v porovnání s upravenými výsledky v roce 2011. Provozní marže vzrostla o 100 bazických bodů na 14,1 % v důsledku růstu objemů, zlepšení výkonnosti, vyšších základních úrokových sazeb a výhod plynoucích z časového rozvržení palivových příplatků.

  Vykázaný provozní zisk se zlepšil o 14 % a provozní marže se navýšila o 120 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

  Nárůst objemů zaznamenaly všechny služby. Nárůst objemu pozemní přepravy dosáhl 3 %, u UPS Next Day Air® 5 % a u deferred air (mimoexpresní letecká nákladní přeprava) 8,6 %. Růst objemu byl v převažující míře podpořen velkými zákazníky internetových obchodů (e-commerce), kteří zasílali lehké zásilky na trhu domácností.

  Průměrné tržby na jednu zásilku vzrostly o 0,6 %, zatímco vyšší základní sazby byly do značné míry vyrovnány změnami v zákaznickém a produktovém mixu.


  Mezinárodní přeprava 2Q 2012 2Q 2011
  Tržby 3,01 mld. USD 3,14 mld. USD
  Provozní zisk 454 mil. USD 505 mil. USD
  Provozní marže 15,1 % 16,1 %
  Průměrný denní objem 2,3 mil. 2,3 mil.

  Tržby Mezinárodní přepravy dosáhly 3 mld. USD. Segment zůstává i nadále pod tlakem pokračujícího oslabování globálních trhů a omezování exportu z Asie. Negativní vliv měly rovněž měnové fluktuace.

  Provozní zisk v náročných tržních podmínkách dosáhl výše 454 mil. USD. Provozní zisk s 15,1% navýšením zůstává nejlepším v odvětví.

  Růst objemu exportu UPS dosáhl výše 0,8 % v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku. Evropský růst byl téměř vyvážen dvoucifernými poklesy exportu z Asie do USA a Evropy. Objemy nezahrnující Zásilkovou přepravu v USA poklesly o 3,2 %. Odrážely slabší ekonomické podmínky a pokračující iniciativy cílené na zlepšení výnosnosti.

  Průměrné tržby z jedné zásilky poklesly o 2,4 %, ačkoliv na neutrálním měnovém základě (bez kursových vlivů) vzrostly o 2,1 %.

  Dodavatelské řetězce a UPS Freight Upravené
  2Q 2012 2Q 2011 2Q 2011
  Tržby 2,28 mld. USD 2,32 mld. USD
  Provozní zisk 202 mil. USD 243 mil. USD 195 mil. USD
  Provozní marže 8,9 % 10,5 % 8,4 %

  Všechny obchodní jednotky přispěly k výraznému provoznímu zisku ve výši 202 mil. USD v segmentu Dodavatelské řetězce a UPS Freight. Provozní marže dosáhla nového maxima ve výši 8,9 %.

  Tržby v souhrnu poklesly o 1,6 % na 2,28 mld. USD. Příčinou tohoto poklesu bylo zpomalení poptávky po mezinárodní letecké nákladní přepravě (International Air Freight) a nižší oceňování. Segment Forwarding zaznamenal pokračující tlak na ceny, především mimo oblast Asie, v důsledku stálých přebytečných kapacit na trhu. Výrazný provozní zisk byl odrazem efektivního řízení příjmů a sledování nákladů.

  Oblast Distribuce (Distribution business) zaznamenala nárůst příjmů generovaný zákazníky z oblasti zdravotnictví a internetových obchodů. Pokračující investice do technologií a infrastruktury na podporu zdravotnických aktivit firmy mírně brzdily růst provozního zisku a marže.

  Příjmy za segment UPS Freight stagnovaly – nižší tonáž vyrovnaly vyšší výnosy. Tento segment zaznamenal zlepšení provozního zisku a zvýšení marže.

  Výhled
  „Výkonnost v průběhu druhého čtvrtletí byla proměnlivá,“ prohlásil Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „Výsledky v segmentech Zásilková přeprava na domácím trhu v USA a Dodavatelské řetězce a Freight byly částečně vyrovnány slabšími čísly za Mezinárodní přepravu.“

  „Ve výhledu na druhé pololetí tohoto roku sledujeme, že se rostoucí nejistota odráží ve znepokojení zákazníků. Kromě toho se snížila očekávání ekonomického růstu,“ pokračuje Kuehn. „Proto redukujeme naše očekávání ohledně upraveného zisku na akcii pro rok 2012, který se bude pohybovat v rozmezí 4,5 až 4,7 USD, což představuje nárůst v rozpětí 3 až 8 % v porovnání s upravenými výsledky za rok 2011.“

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy zahrnující možnosti inovativního doručení zákazníkům na globálním trhu; usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com.

Kontakt: