Vydáno: 12.11.1999
CME

CME nenamítá nic proti zveřejnění

  Praha 12. listopadu 1999 – Společnost CME oznámila, že není proti zveřejnění obsahu rozhodnutí o předběžném opatření v arbitrážním sporu CME s Vladimírem Železným. Tím také vyzvala Železného, aby svým souhlasem poskytnout české veřejnosti plné znění textu opatření předešel dohadům v souvislosti s možnou účelovou interpretací jednou či druhou stranou. Rozhodnutí arbitrážního tribunálu Železného mimo jiné zavazuje, aby učinil kroky, které povedou k znovuobnovení právního postavení ČNTS vůči CET 21. Provedení takových kroků je plně v moci držitele většinového podílu v CET 21, jejího jednatele a generálního ředitele Vladimíra Železného. Úkony, které musí Železný provést, mají povahu obchodního vedení společnosti. Ty podle zákona nevyžadují ke svému schválení větší než nadpoloviční kontrolu nad společností CET 21. Vladimír Železný není ani vzdor svým včerejším výrokům nikterak omezen v možnosti seznámit společnost CET 21 se zněním arbitrážního rozhodnutí.

  „Transparentní komunikaci v této záležitosti by jistě přivítala odborná i laická česká veřejnost,“ tvrdí Michal Donath, mediální zástupce CME. Podle něj by stanovisko nezávislého rozhodčího tribunálu, jehož rozhodnutí se obě strany smluvně zavázaly respektovat, měla znát přinejmenším Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
  a příslušné soudy, před kterými by měly být četné nadcházející spory ČNTS/CME s Vladimírem Železným v nejbližší době projednávány. „Znalost obsahu rozhodnutí stockholmského arbitrážního jednání by totiž mohla urychlit i činnost orgánů činných v trestním řízení, které ve věci zpochybňovaných postupů Vladimíra Železného konají na základě trestních oznámení podaných společností ČNTS,“ dodal Donath.

  Odmítavý postoj Železného k naplnění závěrů arbitrážního rozhodnutí v předběžném slyšení hodnotí kriticky i jeho nástupce v křesle generálního ředitele ČNTS Jan Vávra. Podle jeho názoru, který se opírá o právní analýzu právníků ČNTS a CME, by měl Železný stockholmské předběžné opatření již ve svém vlastním zájmu plně respektovat. „Zahalování obsahu arbitrážního rozhodnutí do mlhy tajemství a úhybných manévrů nepropívá pověsti ani Železného, ani naší republiky,“ prohlásil Vávra.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Dohoda2.doc