Vydáno: 25.1.2002
CME

Porušuje RRTV zákon?

  Praha/Londýn 25. ledna 2002 – Společnost CME zpochybnila závažným způsobem platnost prodloužení licence na vysílání TV NOVA. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ji společnosti CET 21 v úterý prodloužila až do roku 2017. Podle prezidenta a výkonného ředitele CME Freda Klinkhammera je prodloužení licence neplatné, protože rozhodnutí rady zřejmě porušuje jak vysílací zákon, tak správní řád. Klinkhammer se domnívá, že rozhodnutí rady bylo přijato účelově. Jednak proto, aby Železný a jeho komplicové mohli dlouhodobě platnou licenci prodat strategickému investorovi, a pak také proto, aby byly ještě více poškozeny zájmy zahraničního investora.

  „Rada znovu prokázala, že nehodlá dodržovat ani své vlastní zákonné povinnosti, ani povinnost České republiky nepoškozovat zájmy zahraničních investorů,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Zcela evidentně si z rozhodnutí arbitrážních tribunálů v Londýně a Stockholmu, která ji spolu se Železným označila za hlavního strůjce zničení investice CME/CEDC v České republice, nevzala žádné ponaučení.“

  Ještě v průběhu letošního ledna upozornila CME/CEDC Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, že jako společník společnosti CET 21 je platným účastníkem jakéhokoliv licenčního řízení, které se týká společnosti CET 21. Právě jako právoplatný společník CET 21 požádala CME/CEDC regulační orgán o přístup do spisu s žádostí CET 21 o prodloužení licence. Rada však žádost zamítla. Tím podle názoru CME rada porušila přinejmenším ustanovení § 14 správního řádu, a proto je prodloužení licence neplatné.

  Fred Klinkhammer zaujal rovněž velmi kritické stanovisko k dopisu, který 22. ledna 2002 obdržel od předsedy RRTV. Šlo o odpověď na stížnost týkající se pomlouvačných prohlášení, která opakovaně pronesl místopředseda rady Petr Štěpánek. „Pan Muchka mi vysvětlil, že Petr Štěpánek ve svých vystoupeních v rozhlase a v parlamentní mediální komisi, v nichž tvrdil, že americký a německý arbitr byli uplaceni, nehovořil jménem RRTV. Praktiky rady, kdy nejprve její oficiální představitel učiní pomlouvačná prohlášení a pak se tvrdí, že se nejedná o oficiální názor orgánu, mají pouze jediný smysl: cíleně způsobit škodu a pak ji omlouvat tím, že se nejedná o oficiální krok člena rady. Podle mě je takové chování voleného veřejného činitele primitivní, nezodpovědné a dětinské,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon nelicence_cz.doc