Vydáno: 19.12.2012
IPVIC

IPVIC: Solární žaloba padne počátkem roku

    Praha/Aachen 19. prosince 2012 – Zahraniční solární investoři (IPVIC) podají definitivní arbitrážní žalobu v prvním čtvrtletí příštího roku. Dnes o tom informoval generální sekretář klubu IPVIC Frank Schulte. Předmětem arbitráže bude náhrada významných finančních škod, které zahraniční investoři utrpěli neférovou retroaktivní a diskriminační změnou české legislativy. Ta v rozporu s původní úpravou zavedla zcela nový 26% odvod z výnosů solárních elektráren. Právním podkladem pro arbitrážní řízení budou ustanovení bilaterálních mezistátních smluv na ochranu investic a Smlouvy o energetické chartě.

    „Ač jsme v druhé polovině roku 2012 již arbitrážní podání připravovali, snažili jsme se ještě stále o smírné řešení,“ řekl Frank Schulte. „Česká vláda však na naše snahy nereagovala. Zaznamenali jsme naopak, že ještě připravuje další prodloužení diskriminačních a retroaktivních kroků proti našemu odvětví. Přitom však nebere v úvahu významné finanční prostředky našich členů investované v dobré víře a v souladu s platnou českou legislativou,“ uvedl dále Schulte.

    Samotné arbitrážní řízení bude probíhat podle mezinárodních arbitrážních pravidel. Arbitrážní žaloba bude podána počátkem příštího roku. Arbitrážní nález lze očekávat v roce 2014.

    International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením zahraničních investorů v oblasti solární energetiky v České republice. Mezi členy sdružení patří například německé společnosti Voltaic Network GmbH, ANTARIS Solar GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, německý soukromý investor Milos Schubert, lucemburský Radiance Energy Holding s podporou významného středoevropského investičního fondu Mid Europa a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. Stanoviska IPVIC jsou k dispozici na adrese www.rananasolar.cz a www.ipvic.net.

Kontakt: