Vydáno: 29.10.2009
Lufthansa

Skupina Lufthansa vykázala v prvních devíti měsících provozní zisk 226 milionů eur

  V osobní přepravě přetrvávají slabé tržby i přes stabilizující se poptávku / Implementace opatření k zajištění výnosů bude pokračovat

  Společnost Deutsche Lufthansa AG vykázala v prvních devíti měsících roku 2009 provozní zisk ve výši 226 milionů eur. Tato suma nově zahrnuje i výsledky společností Austrian Airlines a bmi, jež přispěly částkou 28 milionů eur. Finanční výsledek skupiny je tak výrazně nižší než ve stejném období loňského roku. Důvody poklesu tkví zejména ve slabší poptávce plynoucí ze stavu ekonomiky a v disproporčním poklesu výnosů v segmentu osobní přepravy. S krizí spojený propad v počtu firemních cestujících se odrazil v tlaku na ceny letenek ve všech rezervačních třídách. „Dnes těžíme z našeho dlouhodobě pevného zázemí, atraktivních produktů a skutečnosti, že jsme velmi rychle rozpoznali blížící se turbulence a utáhli si bezpečnostní pásy. S dosavadním výsledkem však nemůžeme být spokojeni. K zajištění příjmů budeme muset ještě více napnout síly,“ komentoval situaci Wolfgang Mayrhuber, předseda představenstva a CEO společnosti Lufthansa při prezentování výsledků.

  Wolfgang Mayrhuber k ekonomickému vývoji v jednotlivých divizích skupiny dále uvedl: „Čísla hovoří za vše. Zatímco v minulých měsících jsme zaznamenali stabilizovanou poptávku v osobní přepravě, tržby zůstávají i přes rekordní naplnění letů na naprostém dně. Všechny divize tvrdě pracují na tom, aby se vyrovnaly s důsledky krize a přizpůsobily své struktury změněnému konkurenčnímu prostředí.“ Provozní výsledek v oblasti osobní přepravy, ve kterém byly poprvé zahrnuty výsledky společností Austrian Airlines a bmi, byl výrazně pod úrovní loňského roku. V reakci na negativní vývoj v klíčovém segmentu zavedly všechny aerolinie sdružené ve skupině opatření s cílem zajistit příjmy a pokračovaly v nich i ve třetím čtvrtletí. Cílem programu CLIMB 2011 je udržitelné vylepšení hospodářského výsledku v osobní přepravě o jednu miliardu eur do konce roku 2011. Implementace programu byla zahájena ve třetím čtvrtletí. Segment logistiky se v prvních devíti měsících roku musel vyrovnat s rekordním poklesem tržeb a vykázal provozní ztrátu. V divizi Lufthansa Cargo pokračovala opatření, mezi něž patřilo snížení přepravní kapacity, zkrácení pracovní doby a snižování rozpočtů na materiál a projekty. Divize údržby (MRO) zaznamenala i přes nepříznivé podmínky vyšší příjmy. Lufthansa byla v této oblasti schopna vyrovnat pokles v individuální poptávce, a dosáhnout tak meziročního vylepšení provozního zisku. Ve třetím čtvrtletí došlo také k mírnému zlepšení výsledků oblasti IT služeb. Příjmy a provozní výsledek však zůstaly pod úrovní minulého roku, a úsporná opatření v tomto segmentu budou proto nadále pokračovat. Příjmy i provozní výsledek v segmentu cateringu ve sledovaném období rovněž poklesly. Divize LSG Sky Chefs proto pokračuje v opatřeních vyrovnávajících se s celkovým poklesem příjmů.

  „Lufthansa je silnou firmou se silným týmem pracovníků. Jde nám o nalezení rovnováhy mezi krátkodobým vylepšením výsledku a dlouhodobými cíli. Víme, jak úspěšně proletět turbulencemi, a máme příležitost to znovu prokázat,“ zdůraznil Wolfgang Mayrhuber. Dodal, že skupina Lufthansa bude nadále podnikat v nepříznivých podmínkách a s výrazným poklesem v tržbách, které budou mít vliv na finanční výsledky. Nebezpečí bude hrozit zejména ve vývoji cen pohonných hmot a poptávky. Dále uvedl, že zároveň lze předpokládat, že hospodaření skupiny v následujících měsících nepříznivě ovlivní nově získané aerolinie. Rozhodující pro dosažení stanoveného pozitivního provozního výsledku skupiny bude vývoj hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí stejně jako efektivita přijatých opatření.

  Třetí čtvrtletí 2009 v číslech

  Tržby skupiny Lufthansa dosáhly v průběhu prvních devíti měsíců roku 2009 16,2 miliardy eur, tedy o 13,2 % méně než vloni. Tržby z přepravy poklesly o 16,3 % na 12,6 miliardy eur. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl především nižší počet cestujících a přepraveného zboží, jakož i nižší průměrný výnos připadající na jednoho pasažéra. Celkově se provozní příjmy skupiny za vykazované období snížily o 8,7 % na 18,1 miliardy eur.

  Provozní náklady se během prvních devíti měsíců snížily o 5,8 % na 17,8 miliardy eur. Příčinou tohoto poklesu byly nižší náklady za palivo, které dosáhly 1,5 miliardy eur, což je o 36,4 % méně než ve stejném období loňského roku. Pokles byl způsoben změnami v cenách paliva i celkovou spotřebou. Poplatky převýšily loňská čísla o 3 %. Údaj očištěný od nově konsolidovaných součástí byl o 2,1 % nižší než údaj z loňského roku.

  Provozní výsledek skupiny v průběhu prvních devíti měsíců činil 226 milionů eur, což je o 728 milionů eur méně než ve stejném období loňského roku. Tento údaj zahrnuje finanční výsledky společností Austrian Airlines a bmi, jež dosáhly 28 milionů eur, i bilanci 61 milionu eur z primární konsolidace Austrian Airlines (badwill). Pokles je v převažující míře následkem negativního vývoje v segmentech osobní a nákladní přepravy. Společnost vykázala čistou ztrátu ve výši 32 milionů eur; za stejné období loňského roku vykázala zisk 529 milionů eur.

  Investiční výdaje společnosti ve sledovaném období dosáhly celkem 1,8 miliardy eur, z nichž 1,4 miliardy eur firma vynaložila na rozšíření a modernizaci své flotily. Společnost investovala do nákupu 45 % akcií společnosti SN Airholding SA/NV (Brussels Airlines) ve výši 65 milionů eur. Akvizice leteckých společností, které podléhají konsolidaci (zejména v případě Austrian Airlines a bmi), po odečtení získané hotovosti a vysoce likvidních bezrizikových cenných papírů dosáhly 56 milionů eur. Celkem 77 milionů eur nabyla společnost díky hotovosti získané z akcií společnosti Condor a splacením souvisejících půjček. Provozní cash flow činilo 1,4 miliard eur. V době uzávěrky třetího čtvrtletí skupina vykázala čistou zadluženost celkem 1,9 miliardy eur.

  Lufthansa Group
  leden-září
  2009 2008*
  změna v milionech eur
  tržby miliony €
  16 162
  18 611
  -2 449
  z toho tržby z přepravy
  miliony €
  12 589
  15 032
  -2 443
  zisk z provozních činností
  miliony €
  316
  936
  -620
  provozní výsledek
  miliony €
  226
  954
  -728
  zisková marže (uprav.)**
  v %
  2,0
  5,4
  -3,4 procentního bodu
  výsledek skupiny
  miliony €
  -32
  529
  -561
  investiční výdaje
  miliony €
  1 777
  1 660
  117
  cash flow
  miliony €
  1 438
  2 142
  -704
  zaměstnanců (k 30. září)
  118 945
  109 401
  výnos na akcii (neředěný)
  -0,07
  1,16
  *) Některé údaje za loňský rok byly upraveny se zřetelem ke změnám v oceňování dle IFRIC 13
  **) Provozní a odepsané provize dělené tržbami

  Kompletní zpráva o hospodaření v prvních devíti měsících roku 2009 je k dispozici na adrese www.lufthansa.com/investor-relations. Fotografie jsou k dispozici ke stažení na adrese http://konzern.lufthansa.com/de/html/presse/bildarchiv/index.html.

Kontakt: