Vydáno: 19.6.2002
KPNQwest/GTS

Severní Čechy budou brzy nezávislé

    Liberec 19. června 2002 – Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom podepsaly smlouvu o spolupráci při budování telekomunikační infrastruktury v severních Čechách. Výsledná síť se při nižších cenách pro koncové uživatele má svým rozsahem a kapacitou vyrovnat zařízení dominantního operátora. Základem systému je 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Ty budou propojeny se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak zcela vymaní ze závislosti na Českém Telecomu. Zákazníci, zejména firmy, orgány místní a státní správy a další veřejné instituce, tak získají rozšířený přístup k alternativní nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť má být plně funkční od prosince 2002.

    „Změna má smysl tehdy, pokud zákazníkům něco přinese. V našem případě jde o zvýšení kvality a optimalizaci ceny,“ prohlásil David Duroň, marketingový ředitel KPNQwest/GTS. „V úsporách to pocítí nejen firemní zákazníci, ale i města a obce, v důsledku tedy daňoví poplatníci.“

    Metropolitní sítě jsou pokládány v několika městech severních Čech, včetně Liberce a Ústí nad Labem. Spolu s páteřní optickou sítí tak infrastruktura KPNQwest/GTS a NisaCom pokryje oblast s více než 1,2 milionu obyvatel.

    Zatímco společnost NisaCom je významným vlastníkem optických kabelových sítí, KPNQwest/GTS je největším alternativním operátorem v ČR a klíčovým poskytovatelem datových a internetových služeb v evropském měřítku.

Soubory ke stažení:

Document Icon Sever_nezavisly.doc