Vydáno: 10.12.2008
Nadace pro transplantace kostní dřeně

Odborné mezinárodní ocenění JACIE pro hematologicko-onkologické oddělení v Plzni

    Plzeň 10. prosince 2008 – Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni získalo prestižní evropskou akreditací JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT). Plzeňské transplantační centrum je prvním pracovištěm svého druhu ve střední a východní Evropě, kterému byla akreditace pro transplantaci krvetvorných buněk udělena. Optimální výsledky ve velmi přísné prověrce kvality a bezpečnosti transplantací krvetvorných buněk zařadily plzeňské pracoviště po bok 59 dosud akreditovaných západoevropských programů. O získání akreditace v současné době usiluje na 150 center ze zemí západní Evropy.

    „Na akreditační proces jsme se připravovali téměř tři roky,“ potvrdil Vladimír Koza, přednosta hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. „Akreditaci jsme získali jak pro autologní transplantace, kdy pacientovi je vrácena jeho vlastní kostní dřeň i pro transplantace alogenní, tedy příbuzenské i nepříbuzenské a dále pro odběry krvetvorných buněk a pro jejich zpracování. Akreditace byla dosud udělena jen špičkovým evropským a americkým specializovaným transplantačním pracovištím,“ vysvětlil. Kromě této nově získané prestižní certifikace disponuje plzeňské pracoviště rovněž odbornou akreditací Evropské federace pro imunogenetiku (European Federation for Immunogenetics, EFI), která je mezinárodně uznávanou garancí kvality vyšetření shody transplantačních znaků dárce a příjemce pro dané laboratoře.

    Řadou cen ověnčené plzeňské hematologicko-onkologické oddělení, které se již 17 let specializuje na komplexní diagnostiku a terapii pacientů s nemocemi krve, patří mezi světově uznávaná pracoviště. V letošním roce bylo v Plzni provedeno 98 transplantaci kostní dřeně, za celou dobu působení poskytlo transplantační centrum novou životní šanci jedné tisícovce pacientů.

    V oblasti nepříbuzenských transplantací hematologicko-onkologické oddělení spolupracuje výhradně s Českým národním registrem dárců dřeně (ČNRDD), který je jediným registrem v celé ČR i ve východní Evropě akreditovaným Světovou asociací dárců dřeně. ČNRDD vznikl v roce 1992 z iniciativy rodin pacientů právě plzeňské hematologické kliniky. V databázi národního registru je dnes přes 33 tisíc potenciálních dárců. Na mezinárodní úrovni spolupracuje s registry ve 43 zemích světa.

Kontakt: