Vydáno: 28.11.2019
Nadační fond Qiido

Olomouc hostí rodičovskou konferenci o nadaných dětech

    Olomouc 28. listopadu 2019 - Vysoce inteligentní děti jsou svým okolím často vnímány jako chytré, které nic nepotřebují, vždy si poradí a pomohou samy. Rodiče proto často o diagnostice intelektového nadání pochybují. Učitelé se ptají, jak jim tato informace pomůže ve výuce. Proč mají i nadprůměrně a mimořádně intelektově nadané děti (tzv. MiND děti) specifické potřeby ve vzdělávání a výchově a jak je naplňovat? To je hlavním mottem dnešní konference pro rodiče, kterou právě zahajuje nadační fond Qiido, patron nadaných žáků, v BEA campus Olomouc. Speciální pedagogové, psychologové a učitelé na ní rodičům přiblíží, jak rozumové nadání u dětí rozpoznat, vhodně jej rozvíjet i jak si mají poradit s mnohdy náročnými projevy chování těchto dětí.

    „S chytrými hlavičkami, které myslí jinak, si často neví rady nejen učitelé, ale ani jejich rodiče,“  řekla Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „Ukazují to zkušenosti z naší poradny pro intelektově nadané i z dlouholeté spolupráce se základními školami. Rodičům dnes chceme pomoct zorientovat se v tom, co a jak řešit se školou, kam se obrátit, jaké jsou možnosti ve vzdělávání, jak konkrétně s MiND dítětem doma i ve škole pracovat. A také jak s ním komunikovat, to je u těchto dětí někdy velmi obtížné. Má to jediný cíl – aby rodiče svým dětem lépe rozuměli a byli jim oporou na jejich cestě za spokojeným a úspěšným životem,“ dodala.

    Dnešního setkání s odborníky se účastní téměř padesát rodičů nejen z Olomouckého regionu. „Z okolí často slyšíme, že máme velice chytrou dceru. Doma i ve škole nám však dává zabrat. Je tedy opravdu nadaná? Jak si to ověřit? Jak ji dále rozvíjet a jak podpořit paní učitelku? A kde začít?“ ptá se jedna z maminek, Ivana Šlaisová, na otázky, které ji přivedly na dnešní rodičovskou konferenci. Dle údajů ministerstva školství je v České republice aktuálně diagnostikováno 2244 nadaných žáků základních škol, z nich 894 je mimořádně nadaných. Stále je to jen zlomek (0,2 %) z počtu 940 928 školáků.

    Program konference obsahuje čtyři interaktivní přednášky. Hosty jsou dětská psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka Andrea Štefáčková, která se věnuje nadaným dětem v pražské Qiido Poradně a psycholožka Qiida pro moravský region Markéta Tüdösová. Dále Romana Divínová z Fakultní základní školy ZŠ Hálkova, která se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí a je i lektorkou vzdělávacích programů Qiida pro učitele. Mezi odbornými panelisty pak také Lenka Baše, členka Krajské koordinační skupiny Sítě podpory nadání při NIDV Olomouc a současně krajský metodik péče o nadané.

    Nadační fond Qiido od roku 2014 podporuje vzdělávání a rozvoj intelektově nadaných dětí. Jeho cílem je naučit základní školy i rodiče s těmito dětmi pracovat a rozvíjet jak jejich kognitivní schopnosti (IQ), tak i jejich sociálně-emoční dovednosti (EQ). Základním školám poskytuje Qiido akreditované programy pro další vzdělávání učitelů a ředitelů v této oblasti pod názvem Qiido Akademie a Qiido Na míru. Pro širokou veřejnost provozuje vlastní Qiido Poradnu, ve které mohou rodiče nechat děti otestovat a individuálně se poradit. Více na qiido.czfacebook.com/qiido.cz.

Kontakt: