Vydáno: 21.3.2014
Heavy Machinery Services

Společnost Industry Plant LG mizí z trhu

    České Budějovice/České Velenice/Louny 21. března 2014 – Dnešním dnem se rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích společnost Industry Plant LG ocitla v insolvenci. Aktuální problémy v cash flow jsou způsobeny především tím, že stát společnosti zablokoval vratky DPH (přes 800 milionů Kč) ve výši více než dvojnásobně přesahující nesplacené závazky, za nimiž firma stojí.

    Ve svém usnesení o prohlášení insolvence soud výslovně připustil možnost oddlužení firmy formou reorganizace. Prvním reorganizačním krokem je změna názvu firmy na Heavy Machinery Services, a.s. Nový název plně vystihuje zaměření reorganizované společnosti, která stojí před podpisem rozsáhlé smlouvy se světovým výrobcem stavebních a důlních strojů, pro nějž bude vyrábět jejich komponenty. Výroba vagonů pokračuje dle stávajících kontraktů, přičemž 90 % objemu výroby je určeno na export. Společnost Legios zůstává největším klientem firmy Heavy Machinery Services.

    V rámci reorganizace a krizového řízení může dojít k personálním změnám na úrovni firemního managementu. V žádném případě však firma neuvažuje o propouštění pracovníků s výjimkou běžných provozních potřeb. Naopak v některých profesích nové zaměstnance nemůže najít.

Kontakt: