Vydáno: 24.3.2004
Daventree

Výplaty akcionářů HPH pokračují

  Praha 24. března 2004 – Společnost Daventree Trustees Ltd., ktera spravuje Trust akcionářů Harvardského průmyslového holdingu (HPH) se sídlem na Kypru, oznámila, že výplata peněz podílníkům tohoto Trustu bude pokračovat i v roce 2004. Nové výplatní období začne 9. dubna 2004 a potrvá do 31. prosince 2004. Hodnota jednoho podílu v Trustu byla stanovena s ohledem na čistou hodnotu aktiv a počet dosud nevyplacených podílů na 6,77 dolarů, tedy přibližně 181 Kč. Administrátorem výplat zůstává i nadále organizační složka společnosti Daventree Resources Limited v České republice.

  „Na své peníze mají právo i ti akcionáři HPH, kteří o výplatu v roce 2003 nepožádali,“ uvedl Tomáš Ševčík, ředitel společnosti Daventree Trustees Ltd. „V roce 2004 bude pokračovat výplata podílů ve zhruba stejné výši jako v loňském roce. Pokud se v budoucnu podaří zpeněžit další aktiva, budeme vyplácet další prostředky všem, kdo prokáží svůj nárok a o výplatu projeví zájem,“ dodal. Přijetí této výplaty nemá žádný vliv na vlastnictví akcií HPH ani na možnou budoucí výplatu dalších podílů.

  Podílníkem Trustu se stal každý z akcionářů HPH, registrovaných ke 4. 12. 2002. Do Trustu bylo ve prospěch podílníků při jeho založení v prosinci 2002 vloženo celkem 114,5 miliónu dolarů. Na každý podíl v Trustu tak v roce 2003 připadalo zhruba 6,90 dolarů, tedy dnes přibližně 189 Kč. Z celkového počtu zhruba 240 000 podílníků Trustu požádalo v průběhu výplatního období v roce 2003 o výplatu celkem 93 000 podílníků, což představuje více než 38 % všech podílníků. Celková částka vyplacených podílů dosáhla za loňský rok 35,4 miliónu dolarů. V rámci vyplácených podílů mohli podílníci věnovat určitou část peněz na charitativní účely. Celkem takto podílníci věnovali na charitu více než 25 680 dolarů.

  Další informace o výplatách podílů z Trustu lze nalézt na stránkách www.trust-hph.cz nebo na telefonním čísle 225 993 333.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon vyplaty_pokracuji.doc