Vydáno: 3.1.2006
Sdružení ASCOM/FELA

Konsorcium Ascom/Fela ve Švýcarsku uspělo

  Praha/Lausanne/Bern 3. ledna 2006 – Sdružení ASCOM/FELA uspělo se svými námitkami proti vyloučení z výběrového řízení na systém výkonového zpoplatnění těžké kamionové dopravy ve Švýcarsku. Přidělení zakázky společnosti Siemens v hodnotě téměř jedné miliardy korun (50 milionů SFR) jako jedinému zbylému uchazeči zrušila Švýcarská odvolací komise pro veřejné zakázky, ekvivalent našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, svým rozsudkem z 23. prosince 2005. Hlavním důvodem pro nařízené opakování výběrového řízení za účasti obou původních uchazečů byl „přehnaný formalismus“ ze strany zadavatele, Nejvyššího celního úřadu. Ten totiž konsorcium ASCOM/FELA vyloučil z výběrového řízení jen proto, že nabídku spolupodepsal také člověk, jehož jméno nefiguruje ve švýcarském obchodním rejstříku.

  „Postup zadavatele je v přímém rozporu se zákazem přehnaného formalismu,“ uvádí se v rozsudku. Podle mínění členů senátu odvolacího soudu odporuje takový postup nejen zásadám volné hospodářské soutěže, ale i pravidlům pro efektivní využívání veřejných prostředků. Rozsudek je pravomocný a žádný další opravný prostředek není přípustný. „Nejvyšší celní úřad nyní musí provést nové vyhodnocení tendru včetně nabídky sdružení ASCOM/FELA,“ potvrdil Michel Brique, ředitel odboru provozu Nejvyššího celního úřadu.

  Sdružení ASCOM/FELA je v České republice součástí konsorcia Mytia, které bylo spolu s dalšími dvěma uchazeči rovněž z formálních důvodů bez posouzení nabídky vyloučeno z výběrového řízení na dodávku a provoz elektronického mýtného v ČR. Postup zadavatele, Ministerstva dopravy ČR, se stal důvodem pro podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten má o dalším osudu výběrového řízení rozhodnout do poloviny ledna.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Ascom_Fela_vyhralo.doc