Vydáno: 5.2.2009
Pražský literární dům

Pražský literární dům autorů německého jazyka představí zapomenutou pražskou autorku - Ossip Schubin

  Pražský literární dům autorů německého jazyka představí zapomenutou pražskou autorku

  Pražský literární dům vás zve na literárně-hudební večer „Stíny“,
  který se bude konat 10. února 2009 v 18,30 v pražském Clam-Gallasově paláci.
  Tento večer bude věnován autorce Aloisii Kirschnerové tvořící pod pseudonymem Ossip Schubin, jejíž 75. výročí úmrtí připadá právě na tento den.

  V první části pořadu představí jeho autor Thomas Kirschner život a tvorbu této ve své době velmi plodné a čtené, ale dnes již takřka zapomenuté autorky.

  Ukázky z díla, korespondence a dobových ohlasů přečtou Zdenka Procházková a Christian Rühmkorf, tato část bude tlumočena. Po přestávce se diváci mohou seznámit s nejnovějším zpracováním autorčina díla v podobě hudebně-dramatického ztvárnění Schubinovy děsivě-krásné novely Taneční sál hraběte Linkebeeka, kterou v němčině nastudoval mnichovský soubor ['tse:fyr].

  Aloisia Kirschnerová alias Ossip Schubin (1854 - 1934)
  Je autorkou více než čtyřiceti románů a novel, z nichž byla řada přeložena nejméně do dvanácti jazyků.
  Kirschnerová ráda bystře a satiricky kritizovala vyšší společenské vrstvy, ve kterých od dětství vyrůstala a toto prostředí dobře znala. Její otec Karel Kirschner byl mj. zakladatelem a majitelem známé mlékárny v pražských Radlicích, v nedalekém Lochkově, kde rodina žila, vlastnil lom a působil v tamějším cementárenském průmyslu.
  Jako spisovatelka a na svou dobu neobyčejně úspěšná a sebevědomá žena se Aloisie Kirschnerová stýkala s nejvyšší společností nejen pražskou, ale i berlínskou, pařížskou a římskou. Přátelila se s významnými umělci své doby například s George Sandovou či Ivanem Sergejevičem Turgeněvem, z jehož novely si také vypůjčila své umělecké jméno.
  Lze říct, že tato autorka je rozhodně zajímavou svědkyní doby zostřených národnostních rozporů, která vždy projevovala zvláštní sympatie slovanskému a zejména českému národu, jeho životu a kultuře.

  Bližší informace naleznete na www.prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Iveta Drymlová
  GSM: +420 602 389 164
  E-mail: iveta.drymlova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Ossip_Schubin.doc