Vydáno: 9.7.2008
UPS

Vrcholoví manažeři se terorismu obávají, zvyky však kvůli tomu měnit nebudou

  • Přední evropští manažeři přes obavy z terorismu dále cestují
  • Zdrojem velkého znepokojení je pro ně také křehká stabilita Středního východu a finančních trhů
  • Změna klimatu je na seznamu obav evropských manažerů až na čtvrtém místě

  Toto jsou jen některé z výsledků 17. ročníku průzkumu UPS Europe Business Monitor vypracovaného na základě odpovědí 1451 vrcholových manažerů ze sedmi evropských zemí, kteří byli dotazováni na faktory ovlivňující ekonomiku Evropy.

  PRAHA 9. července 2008 – Ačkoli obavy o životní prostředí celosvětově narůstají, vrcholovým evropským manažerům způsobují podle posledního průzkumu UPS Europe Business Monitor největší starosti terorismus a nestabilita Středního východu. V odpovědi na otázku, co manažery nejvíce zneklidňuje, uvedlo 38 % respondentů na prvním místě terorismus. Druhé místo s 33 % hlasů obsadila obava z nestability Středního východu.

  Kritický stav životního prostředí se naproti tomu s 22 % hlasů umístil v žebříčku až na čtvrtém místě. Nestabilita finančních trhů se s 26 % znepokojených respondentů umístila na třetí příčce žebříčku. Míra strachu z klimatických změn se tak shoduje se znepokojením z možného ohrožení Čínou (21 %), s rostoucími cenami energií (20 %) a stárnoucí evropskou populací (18 %). Na barometru obav se stěží projevil politický vliv Ruska (8 %), převzetí soukromého majetku (5 %) či globální pandemie, jakou byla ptačí chřipka (4 %).

  Ze všech dotazovaných zemí je terorismem a vrtkavou stabilitou Středního východu znepokojeno nejvíce Španělsko (50 %, respektive 40 %). Vrcholové manažery Spojeného království, sídla londýnského finančního a obchodního centra, zase z pochopitelných důvodů nejvíce zneklidňuje otázka stability finančních trhů (39 %). Změnou klimatu je nejvíce z celé Evropy znepokojeno Německo (27 %, versus 22 % evropský průměr). Belgičtí a francouzští manažeři se obávají hlavně ekonomické hrozby, kterou pro ně představuje Čína (29 %, resp. 28 % hlasů). Problém stárnoucí populace zneklidňuje obzvláště Nizozemce (26 %), Francouze (25 %) a Belgičany (24 %), kteří o tom v dotazníku rozhodli celou čtvrtinou svých hlasů.

  Starého psa novým kouskům nenaučíš
  Je s podivem, že ani přes hrozbu teroristických útoků, která vede žebříček největších obav současnosti, nejsou vrcholoví evropští manažeři ochotni změnit své chování. Devět z deseti respondentů (89 %) se vyjádřilo, že pokud jde o cestování nebo používání městské hromadné dopravy, strach z terorismu je dosud nepřiměl změnit návyky.

  Zatímco celkem 35 % dotázaných uvedlo, že se sice terorismem cítí být více znepokojeni, ale chovají se stále stejně; více než polovina (54 %) žádné znepokojení nepociťuje a nebezpečí teroristických útoků jejich životy neovlivnilo ani v nejmenším. Pouze jeden manažer z deseti (11 %) přiznal, že z důvodu pociťované teroristické hrozby se cestování buď snaží v největší možné míře vyhnout, nebo ho alespoň částečně omezit.

  Podrobnější informace k poslednímu průzkumu UPS Europe Business Monitor Vám budou poskytnuty prostřednictvím e-mailové adresy: gcandon@webershandwick.com. Porovnání s předchozími průzkumy je k dispozici na internetové adrese: www.ebm.ups.com.

  Poznámky k průzkumu:
  1. V sedmnáctém ročníku průzkumu UPS Europe Business Monitor bylo v časovém období od 29. srpna do 18. října 2007 osloveno 1451 manažerů reprezentativního vzorku předních firem Evropy. Průzkum je prováděn každoročně.

  2. Rozhovory byly prováděny v uvedených zemích: Belgie (100), Francie (250), Německo (251), Itálie (250), Nizozemí (100), Španělsko (250) a Spojené království (250). Respondenti jsou ve vedoucích pozicích. Průměrné roční tržby dotazovaných firem dosahovaly 1 miliardy EUR; průměrný počet zaměstnanců převyšoval 2400. Dotazování prováděla nezávislá mezinárodní agentura pro výzkum trhu TNS (Taylor Nelson Sofres) v mateřském jazyce respondentů prostřednictvím mezinárodní telefonní jednotky TNS v Londýně.

  3. Výsledky úvodního ročníku Monitoru byly zveřejněny na jaře 1992, následujícího druhého ročníku na podzim 1992, a další průzkumy pak každoročně v podzimním období. Závěry všech průzkumů jsou k dispozici na speciálně vytvořené internetové adrese www.ebm.ups.com. Výsledky 17. ročníku jsou zveřejněny na internetové adrese od konce ledna 2008.

  4. Každoroční průzkum UPS Europe Business Monitor pořádá společnost UPS od roku 1992. Slouží k mapování názorů evropských manažerů na aktuální ekonomická témata. UPS jako největší světový zasílatel a globální lídr v oblasti služeb pro dodavatelské řetězce nabízí širokou škálu možností pro synchronizaci pohybu zboží, informací a finančních prostředků. Výsledky průzkumu poskytuje společnost UPS svým zákazníkům a všem ostatním, kteří se zajímají o ekonomické informace, přehled aktuálních podmínek, očekávané trendy vývoje a podnikatelské výzvy, které podle očekávání ovlivňují firmy v Evropě a jejich působení na globálním trhu.

  5. UPS s hlavním sídlem společnosti v Atlantě, USA, denně doručí více než 15,6 milionu zásilek a obsluhuje více než 200 zemí světa. UPS má celosvětově více než 425 000 zaměstnanců. V roce 2006 její tržby dosáhly 47,5 miliardy dolarů. Akcie UPS se obchodují na Newyorské burze cenných papírů (UPS). Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Karla Krejčí
  GSM: +420 602 389 166
  E-mail: karla.krejci@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Pan EU_5_cz.doc