Vydáno: 4.8.2003
DBM

Píáristé mají co dohánět

  Praha 4. srpna 2003 – Podle zjištění agentury Donath-Burson-Marsteller hodnotí česká novinářská obec práci PR agentur a dalších profesionálů v oblasti práce s tištěnými médii spíše kriticky. Z výsledků průzkumu realizovaného v červnu DBM také vyplývá, že více než polovina tiskových zpráv obsahuje superlativy, nepoužitelné citace a zejména že neobsahuje žádné zpravodajsky hodnotné informace. Podle respondentů obsahuje pětina tiskových zpráv také nepravdivá sdělení. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že novináři preferují doručování tiskových zpráv elektronickou poštou v závislosti na tematice, kterou zpracovávají. Kompletní závěry z průzkumu, včetně profilu typického píšícího novináře, jsou veřejně k dispozici na adrese http://www.dbm.cz/pruzkum/ a jsou určeny k volné distribuci.

  Internetového průzkumu se zúčastnilo 158 (21 %) ze 751 oslovených novinářů z denního a regionálního tisku, ekonomických, odborných a společenských týdeníků, IT médií a z redakce České tiskové kanceláře. Osloveni byli ti, kteří v druhém čtvrtletí 2003 podle dostupných zdrojů publikovali pod svým jménem alespoň jeden článek a mají redakční e-mailovou adresu. Průzkum proběhl v období od 23. 6. do 30. 6. 2003. Počet účastníků průzkumu DBM byl přitom vyšší než minimálně požadovaný podíl při průzkumech prováděných po internetu (podle TNS: 15 %).

  „Cílem cesty do hlubin píáristovy duše nebyl jen pokus o zlepšení vztahů mezi novináři a pracovníky v PR,“ uvedl Michal Donath, ředitel společnosti Donath-Burson-Marsteller. „Práce píáristů by měla médiím sloužit jako dodatečný zdroj relevantních informací, se kterým média mají, a snad dokonce i musejí nakládat podle svého uvážení. Komunikace mezi PR agenturou a novináři však nesmí nikoho obtěžovat,“ míní Donath. Dalším cílem průzkumu bylo získat informace o tom, jak tištěná média využívají různé zdroje informací, a důvěryhodně zhodnotit možnosti elektronické komunikace ve srovnání s tradičními způsoby šíření informací.

  „Obě profese, novinářská i píaristická, mají svá pravidla. Je nejvyšší čas, aby byla doplněna také o vzájemný respekt. Jsem přesvědčen, že dobrých novinářů a slušných píáristů je dnes snad už tolik, že si ho zaslouží,“ uzavřel Donath.

  Kontakt:
  Jiří J. Šebek
  Donath-Burson-Marsteller
  GSM: +420 602 661 336
  jiri_sebek@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon tiskova_zprava.pdf Document Icon tiskova_zprava.doc Document Icon pruzkum_mezi_ceskymi_novinari_2003.pdf Document Icon pruzkum_mezi_ceskymi_novinari_2003.doc