Vydáno: 13.4.2017
Nadační fond Qiido

Nadační stipendia základním školám

    Praha 13. dubna 2017 – Základní školy se mohou do konce příštího týdne přihlásit o mimořádné stipendium na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro práci s nadanými dětmi. To jim umožní bezprostředně se zapojit do nového vzdělávacího programu s akreditací MŠMT s názvem "Jak rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků na prvním stupni ZŠ”. Program pro ředitele a učitele ZŠ na konci dubna otevírá Qiido Akademie. Stipendium může získat až pět základních škol, které splní kritérium max. počtu 150 žáků na 1. stupni. Poskytovatelem stipendia je nadační fond Qiido, který podporuje vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků (MiND).

    Nový vzdělávací program probíhající od dubna do června letošního roku je součástí zapojování MiNDů do výuky v běžných školách. Školám nabízí ucelené know-how pro jejich vzdělávání a rozvoj na prvním stupni ZŠ. Série přednášek a workshopů řeší klíčové potřeby škol v této oblasti s důrazem na praktické využití. Na rozdíl od jiných vzdělávacích projektů program souběžně školí učitele i ředitele školy. Jejich společným závěrečným výstupem je návrh modelu vzdělávání a rozvoje MiND u nich ve škole. Nadační fond Qiido pomáhá s jeho následnou realizací a se školami nadále spolupracuje i jako odborný mentor v této oblasti.

    Nadační stipendium pokrývá náklady na jednoho účastníka. Školy mohou program financovat také z dotací na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, a to prostřednictvím zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. O stipendium a zařazení do programu lze žádat do 21. 4. 2017 na kontaktním emailu Qiido Akademie jcerna@qiido.cz. Podrobné informace o programu jsou k dispozici na internetových stránkách nadačního fondu na adrese www.qiido.cz/akademie.

Kontakt: