Vydáno: 5.2.2015
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2014

  UPS ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA 4. ČTVRTLETÍ

  • Zákazníci oceňují vysokou úroveň služeb UPS
  • Objem doručených on-line nákupů uskutečněných v pondělí po svátku Díkůvzdání (Cyber Monday, v USA tradiční den on-line nákupů) vzrostl o 12 %
  • Upravený zisk na akcii ve čtvrtém čtvrtletí 2014 činil 1,25 USD
  • Globální objem zásilek ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 8,1 %
  • Pro rok 2015 jsou očekávány nepříznivé dopady v penzijní a měnové oblasti v objemu 240 milionů USD
  • UPS v roce 2015 předpokládá růst zisku na akcii ve výši 6 až 12 %
  • Potvrzen odhad dlouhodobého růstu zisku na akcii ve výši 9 až 13 %


  ATLANTA, USA, 5. února 2015 – Společnost UPS (NYSE: UPS) začátkem tohoto týdne oznámila, že upravený zředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí 2014 činil 1,25 USD, a byl tedy srovnatelný se stejným obdobím předchozího roku. V účetních výkazech podle GAAP byl za čtvrté čtvrtletí 2014 vykázán zředěný zisk 0,49 USD na akcii, zatímco v roce 2013 to bylo 1,25 USD.

  Dne 23. ledna společnost zveřejnila odhad výsledků za čtvrté čtvrtletí, který odpovídá současným konečným číslům. UPS oznámila, že provozní výsledky domácího segmentu USA byly negativně ovlivněny vyššími než očekávanými náklady v hlavním předvánočním období.

  „Zákazníci UPS ocenili vysokou kvalitu služeb, jež jsme poskytovali v období svátků,“ uvedl generální ředitel UPS David Abney. „Finanční výsledky však nesplnily naše očekávání.“

  „V roce 2015 chceme tento nedostatek řešit opatřeními v nákladové i příjmové oblasti,“ pokračoval Abney. „Přijmeme nezbytná opatření k dosažení vyšších zisků cestou zvyšování provozní efektivity a podle potřeby i úpravy cen. Naše růstová strategie je zdravá a můžeme potvrdit dlouhodobý cíl růstu zisku na akcii ve výši 9 % až 13 %.“

  UPS během čtvrtého čtvrtletí doručila 1,3 miliardy balíků, což je o 8,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Za kalendářní rok 2014 společnost doručila 4,6 miliardy balíků, což je o 6,8 % více než v roce 2013.

  V období vánoční sezóny 2014 UPS:

  • najala 100 000 dočasných zaměstnanců;
  • v prosinci doručila po celém světě 572 milionů balíků;
  • zaznamenala 12% nárůst objemu zásilek během Cyber Monday (pondělí po svátku Díkůvzdání, v USA tradiční den on-line nákupů) a Peak Day (poslední předvánoční pondělí), což předčilo původní předpoklady;
  • objem doručených zásilek v poslední předvánoční pondělí překročil 35 milionů balíků, což je více než 100% nárůst oproti průměrnému dni.

  Jak již bylo oznámeno dříve, finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí podle GAAP obsahují dvě zvláštní položky. Jednak během roku 2014 výrazně poklesly diskontní sazby používané ke konci roku pro výpočet penzí a závazků vůči zaměstnancům po odchodu do důchodu, hrazených společností. To se v tržním přecenění odrazilo v nepeněžním výdaji po zdanění ve výši 670 milionů USD. Za druhé společnost zaznamenala výdaj po zdanění ve výši 22 milionů USD v souvislosti s předem oznámeným převodem určitých závazků v oblasti zdravotní péče.


  Peněžní toky

  Za rok končící 31. prosincem UPS vytvořila volné peněžní toky (cash flow) ve výši 3,4 miliardy USD, a to po uhrazení příspěvků po zdanění ve výši 800 milionů USD do penzijních programů sponzorovaných společností a 1,5 miliardy USD ve druhém čtvrtletí na převedení některých odborových zaměstnanců do společných zaměstnavatelských programů zdravotní péče. Kromě toho společnost během roku investovala 2,3 miliardy USD ve formě kapitálových výdajů.

  V roce 2014 UPS vyplatila dividendy ve výši 2,4 miliardy USD, což je o 8,1 % na akcii více než v předchozím roce. Společnost také odkoupila více než 26 milionů akcií za přibližně 2,7 miliardy USD.


  Zásilková přeprava USA

  Tržby zásilkové přepravy v USA za čtvrté čtvrtletí vyšplhaly o 7,5 % na 10 miliard USD. Denní objem balíků vzrostl o 6,6 %, přičemž služby Deferred Air a Ground zaznamenaly 11%, respektive 7,1% růst.

  Upravený provozní zisk za čtvrté čtvrtletí činil 1,1 miliardy USD, což je o 5,3 % méně než ve stejném období předchozího roku. Provozní výdaje vzrostly o více než 200 milionů USD především kvůli vyšším než očekávaným nákladům v hlavním předvánočním období. K nadměrným nákladům přispěla také nižší produktivita, vyšší ceny smluvních dopravců, přesčasové hodiny a školení.

  Celkové tržby na jeden balík klesly o 0,8 % z důvodu vyvážení růstu základních sazeb nižšími palivovými příplatky a změnami v produktovém mixu. Poptávka po službě UPS SurePost vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 28 %.

  Vykázaný provozní zisk za čtvrté čtvrtletí 2014 klesl o 63 % na 444 milionů USD v důsledku tržního přecenění penzí a převodu některých závazků v oblasti zdravotní péče.


  Mezinárodní zásilková přeprava

  Tržby mezinárodní přepravy po odhlédnutí od měnových vlivů vzrostly o 5,9 % na 3,4 miliardy USD, přičemž denní objem zásilek narostl o 4,3 %. Denní objem exportních zásilek vzrostl o 5,2 %, především díky nárůstu přepravy do Evropy o 8,5 %, což bylo ovšem vyrovnáno mírným poklesem přepravy do Asie. Vnitrostátní přeprava mimo USA vzrostla o 3,6 %, přičemž silný nárůst zaznamenala Kanada, Španělsko a Mexiko.

  Obchodní výsledky vykazovaly pozitivní tendence. Měnové výkyvy však v meziročním srovnání měly nepříznivý dopad o objemu 40 milionů USD. Výsledky byly navíc zatíženy jednorázovými položkami, zejména restrukturalizačními výdaji, v přibližné hodnotě 30 milionů USD. Mezinárodní upravený provozní zisk dosáhl 536 milionů USD, což je srovnatelné s předchozím rokem.

  Výnosy z vývozu klesly po odhlédnutí od měnových vlivů pouze o 1,7 % díky nižším palivovým příplatkům, produktovému mixu a silnějšímu nárůstu regionální přepravy. Tržby na jeden balík z vnitrostátní přepravy mimo USA vzrostly po úpravě na příslušnou měnu o 0,8 %.

  Vykázaný provozní zisk za čtvrté čtvrtletí klesl o 38 % na 335 milionů USD v důsledku tržního přecenění penzí a převodu určitých závazků v oblasti zdravotní péče.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Tržby segmentu vzrostly o 7,4 % na 2,5 miliardy USD. Růst posilovala především distribuce a nákladní přeprava. Upravený provozní zisk se zvýšil o 4,7 % na 179 milionů USD. Zlepšení v divizích Distribution a UPS Freight bylo vyrovnáno poklesem v divizi Forwarding.

  Nižší provozní zisk divize Forwarding byl ovlivněn horšími výsledky v mezinárodní letecké nákladní přepravě, které vyvážily výsledky letecké nákladní a námořní přepravy v Severní Americe.

  Tržby z distribuce zaznamenaly více než desetiprocentní tempo růstu díky trvající silné poptávce zákazníků z oblasti maloobchodu a zdravotnictví. Provozní zisk překonal výsledky z předchozího roku.

  UPS Freight zaznamenal solidní růst tržeb o 8,6 %, který byl tažen především hmotnostním nárůstem u LTL o 4,8 % a zvýšenou výnosností. Provozní zisk a marže byly vyšší než v předchozím roce.

  Vykázaná provozní ztráta za čtvrté čtvrtletí 2014 činila 25 milionů USD z důvodu tržního přecenění penzí a převodu určitých závazků v oblasti zdravotní péče.


  Výhled

  „V letošním roce očekáváme trvalé zlepšování v oblasti strategických iniciativ, které představují pro naši společnost velký potenciál,“ řekl finanční ředitel UPS Kurt Kuehn. „Nárůst elektronického obchodování, zavádění provozních technologií, expanze na nově vznikající trhy a specifická řešení pro dané odvětví, to vše bude hybnou silou rozvoje UPS v průběhu letošního roku.“

  „Společnost očekává, že všechny její obchodní jednotky porostou,“ pokračoval Kuehn. „Pro rok 2015 předpokládáme zředěný zisk na akcii v rozmezí 5,05 až 5,30 USD a růst oproti upraveným výsledkům za rok 2014 ve výši 6 % až 12 %.“

  UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na Longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: