Vydáno: 3.9.2008
ACM Money

ACM Money odmítá veškerá obvinění

    Praha 3. září 2008 - V souvislosti s podezřením z údajného porušování zákonů při poskytování úvěrů svým klientům potvrdila společnost ACM Money ČR, že orgánům činným v trestním řízení poskytuje veškerou možnou součinnost, aby tak plně obhájila své obchodní postupy a jejich soulad s Živnostenským zákonem, na jehož základě podniká. Za dobu své existence byla společnost ACM Money v pozici věřitele nucena přistoupit k realizaci zástavního práva pro uspokojení svých nároků vyplývajících z neplnění smluvních povinností dlužníků pouze v 7,86 %. případů.

    „Odmítám veškerá obvinění z nečestných obchodních praktik a zejména pak lichvy,“ uvedl Robert Valenta, místopředseda představenstva ACM Money ČR. „Právě proto poskytujeme orgánům činným v trestním řízení veškerou součinnost při vyšetřování, které je proti naší společnosti vedeno. Nemáme se totiž čeho bát, neboť naše společnost poskytuje úvěry v souladu s právními předpisy České republiky.“

    PodleValenty vstoupili klienti ACM Money do smluvního vztahu dobrovolně na základě vlastního vyhodnocení naléhavosti svých finančních potřeb včetně skutečnosti, že jiné finanční instituce jejich krytí nemohly nebo nechtěly zajistit. To ostatně rovněž potvrdilo nedávné usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8, kde se mimo jiné uvádí: „Půjčováním peněz se zabývá množství bankovních i nebankovních subjektů, z nichž mnohé neváží půjčku či úvěr na sjednání rozhodčí smlouvy, takže dlužníci nebyli závislí na věřiteli a nebyli nuceni s ním uzavírat úvěrovou smlouvu…“

    Smluvní RPSN se s ohledem na míru rizikovosti poskytovaných úvěrů nikterak nevymyká obdobným sazbám ostatních poskytovatelů. Co úvěry v očích nespokojených klientů výrazně prodražuje, jsou smluvní pokuty za nedodržování smluvních podmínek, ke kterým se při uzavírání klienti výslovně zavázali, zejména pokuty za nedodání vinkulace pojištění nemovitosti. Nastavené smluvní podmínky ACM Money ČR zcela jistě plně odrážejí vysokou míru rizika a v maximální možné míře se snaží vyloučit ztrátu vloženého finančního kapitálu.

    „Bez takového zajištění bychom však žádné úvěry nikomu poskytovat nemohli. Podnikáme v oblasti rizikového kapitálu a podnikatelská rizika se pochopitelně snažíme v souladu s platnými zákony a předpisy zajistit odpovídajícím způsobem,“ uzavřel Valenta.

Kontakt: