Vydáno: 23.9.2005
BEL Sýry Česko

Spor o sýr na pokračování

  Praha 23. září 2005 – Krajský soud v Brně včera již podruhé rozhodl ve sporu o značku sýru Apetito/Apetitto. Na rozdíl od původního rozsudku ve prospěch BEL Sýry Česko (BSČ) však nyní vyhověl žalobě firmy TPK a uložil BSČ, aby se zdržela dalšího používání značky Apetitto pro své tavené sýry.

  „V soudním řízení jsme jednoznačně prokázali, že sýr Apetito vznikl v roce 1973 v želetavském závodě státního podniku Lacrum,“ řekla Kamila Sušanková, marketingová ředitelka společnosti BEL Sýry Česko, nynějšího vlastníka závodu v Želetavě. „Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku včetně odůvodnění se hodláme odvolat,“ dodala.Ï TPK v 

  Společnost Bel Sýry Česko se tak pozastavila nad výrokem soudu, který zvrátil předchozí rozsudek a uznal přednost později registrované ochranné známky před právem původního výrobce bez ohledu na jeho dlouhodobé vedoucí postavení na trhu. Do hodonínského závodu podniku Lacrum, který nyní vlastní firma TPK, byla výroba sýru Apetito rozšířena až v roce 1974. Právě TPK v roce 1993 podala přihlášku ochranné známky Apetito a závod v Hodoníně pár měsíců poté zprivatizovala.

  „Rozsudek dosud nenabyl právní moci, a proto v oblasti výroby a distribuce sýru Apetitto rozhodně nedochází k žádným změnám. Ať je již podstata sporu jakákoliv, neovlivní v žádném případě kvalitu našich výrobků ani závazky vůči obchodním partnerům,” tvrdí Kamila Sušanková.

  Další informace o sporu včetně relevantních právních dokumentů jsou k dispozici na www.zeletava.cz/sporoznacku.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Simona Kopová
  GSM: +420 602 682 609
  E-mail: simona_kopova@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon spor_o_syr_pokracuje.doc