Vydáno: 7.9.2010
EKOLAMP

Elektroodpad recykluje již třetina českých domácností

    Praha 7. září 2010 – Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností. V souvislosti se zpomalením ekonomického růstu přestávají lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve větší míře je využívají po celou dobu jejich životnosti. Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu (52 %). Ukázal to průzkum veřejného mínění na téma nakládání s elektroodpadem v českých domácnostech, který pro kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zpracovala agentura Markent.

    „Díky informačním kampaním se nadále zvyšuje povědomí o principech fungování systému zpětného odběru. Na 59 procent lidí si myslí, že má o zpětném odběru dostatek informací. O umístění sběrného dvora ve své obci ví osm z deseti respondentů,“ říká Jan Vrba za ASEKOL. Ve srovnání s rokem 2008 však o desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít s nefunkčním elektrospotřebičem na místo odběru. 81 procent respondentů má sběrný dvůr dále, než kam by donesli velká elektrozařízení. V případě malých spotřebičů je to 65 procent domácností. „Důvodem je vznik tisíců alternativních sběrných míst mimo sběrné dvory, který v uplynulých letech kolektivní systémy iniciovaly. Lidé si na ně zvykají, a jsou tudíž ochotni nosit elektroodpad na čím dál menší vzdálenost,“ vysvětluje Vrba.

    „Naší snahou je proto i nadále přibližovat sběrnou síť k domácnostem. Již dnes společně pokrýváme 93 procent populace v České republice,“ uvádí Roman Tvrzník za ELEKTROWIN a dodává: „Daří se nám stále zvyšovat míru sběru. Jen za rok 2009 jsme zaznamenali společný meziroční nárůst o 33 procent.“ Navzdory pozitivnímu vývoji a neustálému rozšiřování sběrné sítě si však stále zhruba třetina veřejnosti myslí, že zářivky a malé elektrospotřebiče patří do běžného komunálního odpadu.

    „Z průzkumu je patrná menší ochota veřejnosti vynaložit vlastní úsilí na odevzdání spotřebiče k recyklaci. To zřejmě souvisí i s tím, že si lidé stále neuvědomují skutečné přínosy zpětného odběru pro životní prostředí,“ říká Alexandr Hanousek za Ekolamp. Za pět let provozu systému zpětného odběru elektrozařízení přitom došlo jen u bílé techniky, televizí, monitorů a elektrického nářadí k úspoře 60 milionů litrů ropy a 900 milionů kWh elektrické energie. Produkce nebezpečného odpadu se snížila o 300 tisíc tun. V případě lineárních a úsporných zářivek se tak do ovzduší, půdy a spodních vod nedostalo 105 kg toxické rtuti. „V uplynulých pěti letech naše kolektivní systémy investovaly do recyklace, rozvoje sběrné sítě a informačních kampaní 1,3 miliardy korun. Je to přímá investice do životního prostředí,“ shrnuje Hanousek.

    Trio neziskových společností ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, a plní tak zákonnou povinnost výrobců a dovozců těchto zařízení. Od zahájení své činnosti v srpnu 2005 společně zpracovaly 150 tisíc tun odpadu.

Kontakt: