Vydáno: 24.2.2010
BILLA SR

BILLA odmieta nepravdivé informácie o manipulácii s hydinovým mäsom

    Spoločnosť BILLA s.r.o. dôrazne odmieta nepravdivé informácie o manipulácii s hydinovým mäsom, ktoré včera komunikovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR) na tlačovej konferencii Ministerstva pôdohospodárstva SR.

    Spoločnosť BILLA s.r.o. plne podporuje kontrolné mechanizmy na ochranu spotrebiteľov a stotožňuje sa s najprísnejšími štandardmi kvality a hygieny. Je však neprípustné, aby bolo meno spoločnosti zneužívané na základe nepravdivých informácií. BILLA bude preto od kompetentných orgánov žiadať nielen vysvetlenie nepodloženého útoku na integritu medzinárodného reťazca s dobrou povesťou, ale i ospravedlnenie.

    V záznamoch o potravinových kontrolách, ktoré sa uskutočnili v období od 3. do 17.2.2010 na predajných miestach reťazca, sa žiadny nález o neprimeranej manipulácii s hydinovým mäsom nenachádza a preto spoločnosť BILLA s.r.o. iniciuje kroky na ochranu svojho dobrého mena.

    Jednou z priorít spoločnosti je práve čerstvosť a kvalita sortimentu. Nepresná interpretácia výsledkov kontrol ŠVPS SR, poškodzuje dobré meno spoločnosti BILLA s.r.o. , nakoľko publikované informácie môžu zásadne otriasť dôverou doteraz spokojných zákazníkov.

Kontakt: