Vydáno: 21.1.2016
DBM

AK Jansta Kostka: stížnost na postup soudu

    Praha 21. ledna 2016 – Advokátní kancelář Jansta, Kostka převzala obhajobu insolvenční správkyně Vladimíry Jechové Vápeníkové. V této souvislosti podala stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích o uvalení vazby na svou klientku. Ta podle obvinění měla jednat ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

    „Uvalení koluzní ani předstižné vazby nepovažujeme za důvodné a navrhujeme jeho zrušení Krajským soudem v Hradci Králové a propuštění obviněné na svobodu,“ vysvětlil postup advokátní kanceláře Jan Nemanský, advokát. „Veškeré výtky, které byly ze strany věřitelů v dotčených insolvenčních řízeních v minulosti vznášeny, byly posuzovány nejen schůzí věřitelů a věřitelským výborem, ale byly podrobeny i důkladnému a odpovědnému posouzení nejen soudů všech stupňů, ale dokonce i Ústavního soudu ČR,“ vysvětlil Nemanský.

    Žádný z těchto subjektů neshledal v postupu Jechové Vápeníkové coby insolvenční správkyně žádné pochybení. Navíc se obou dotčených insolvenčních řízení účastnilo příslušné dozorující státní zastupitelství. Ani to vůči postupu insolvenční správkyně neuplatnilo žádnou námitku, ani výtku. „Vladimíře Jechové Vápeníkové pak pochopitelně není jasné, v čem orgány činné v trestním řízení spatřují její protiprávní, respektive trestněprávní jednání. A natož, aby pak takové jednání odůvodňovalo její vzetí do vazby,“ uvedl Nemanský.

    Trestní stíhání 14 obviněných pro nezákonnou činnost mající vztah k insolvenčním řízením zahájil policejní orgán 1. oddělení odboru korupce Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR na základě usnesení z 15. ledna 2016.

Kontakt: