Vydáno: 28.1.2002
CME

Železný zřejmě trpí ztrátou paměti

  Praha 28. ledna 2002 – Analýza obsahu výroků Vladimíra Železného o jeho majetkových poměrech z období 1999 až 2002 prokázala, že kromě nepravdivě deklarované vůle uhradit své závazky Železný zřejmě navíc trpí ještě závažnou poruchou paměti. K tomuto závěru dospěla společnost CME nejen na základě protichůdných Železného výroků, ale zejména proto, že jí již téměř rok zapomíná zaplatit přes jednu miliardu korun. K úhradě této částky jej odsoudil amsterodamský arbitrážní tribunál 9. února 2001 za porušení jeho smluvních závazků vůči CME. Železný se však zaplacení vyhýbá. Nyní však hrozí reálné nebezpečí, že jeho dluh bude muset uhradit Česká republika z prostředků daňových poplatníků v rámci náhrady škody způsobené zničením investice CME do ČNTS podle výroku stockholmské arbitráže.

  „Náhlá ztráta paměti je starý trik. Ale kdo mluví pravdu, nemusí si tolik pamatovat, zejména když jde o jeho vlastní majetek,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. Jeho společnost se snaží před českými soudy prokázat, že se Železný svého majetku za pomoci svých právníků účelově zbavil právě proto, aby nemusel uhradit smluvní sankci určenou amsterodamským arbitrážním tribunálem. Usvědčují jej z toho jeho vlastní výroky.

  Vladimír Železný zřejmě zapomněl, že 10. září 1999 v rozhovoru pro Pátek Lidových novin prohlásil: „Toho majetku nemám zas tolik. Já jsem se ho zbavil. Téměř veškerého. Co mám ještě? Hlavu, která myslí, šachovou desku s šachovými figurkami, hudbu, radost z krásného obrazu, knihovnu, která čítá asi devět tisíc svazků. […] Veškerý majetek jsem prodal, tedy pustil, vložil do nadací. Prostě odstranil. […] Můj majetek byl ve výši stovek milionů dolarů. Pardon, korun.“

  Vladimír Železný dále jistě zapomněl, že 6. prosince 1999 v rozhovoru pro Týden prohlásil: „Já jsem se skutečně zbavil majetku. Ale mám dost na to, abych žil. Víc nepotřebuji.“

  Vladimír Železný také zapomněl, že 20. února 2001 na tiskové konferenci k výsledkům amsterodamské arbitráže v pražském hotelu Marriott prohlásil: „Trvám na tom, že vyrovnám-li, a já vyrovnám, já vyrovnám závazek, který arbitráž stanovila, já nemám problémy ho vyrovnat.“

  Vladimír Železný zapomněl i na to, že 22. února 2001 prohlásil v tiskové zprávě agentury CEPRA: „Bez ohledu na své pohledávky vůči CME shromažduji finanční prostředky tak, abych mohl naplnit arbitrážní nález. Nikdo v této zemi nemá miliardu korun v hotovosti, a proto mi bude trvat 5-7 týdnů, než se mi podaří celý obnos shromáždit. Není to jednoduché, ale již jsem tak začal činit.“

  Vladimír Železný ovšem dne 22. ledna 2002 na tiskové konferenci v pražském hotelu Adria prohlásil: „Vždy jsem také prohlašoval, a mí právníci dokládali, a znaleckými posudky jsme podepřeli, že můj majetek přesahuje významný způsobem pohledávku, kterou má CME na základě arbitrážního nálezu.“

  „Nevím, co z toho je pravda. Železný musí buď trpět selektivní ztrátou paměti, anebo si myslí, že může neustále lhát a že mu to pokaždé projde,“ řekl Fred Klinkhammer. „Jsem znepokojen. A co vy?“ dodal.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon amnesia_cz.doc