Vydáno: 27.3.2002
Readers Digest

Parazitování na dobré pověsti není přípustné

  Praha 27. března 2002 – Městský soud v Praze vyhověl návrhu vydavatele časopisu „Receptář na každý den“ společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, když vydal předběžné opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA a uložil jí zdržet se vydávání časopisu „Receptář prima nápadů“. Soud se tak ztotožnil s názorem společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, že by si čtenáři vzhledem ke stejnému tematickému zaměření i grafické úpravě názvu mohli oba konkurenční tituly plést. Časopis „Receptář na každý den“ vychází již od roku 1990 s tím, že od roku 2000 jej vydává vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR.

  „Konkurence ano, ale s jiným názvem. Parazitování na dobré pověsti a zavedené ochranné známce není přípustné,“uvedl Luboš Beniak, generální ředitel společnosti Reader’s Digest VÝBĚR. „Společnost FTV PREMIÉRA musí rozhodnutí soudu respektovat a definitivně tak ukončit snahu o matení čtenářů,“ dodal Beniak.

  Soud ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že při porovnání obou periodik „může dojít u prodejců a průměrného spotřebitele snadno k jejich záměně, neboť jsou vzájemně zaměnitelné.“ Soud v souladu se zákonem společnosti Reader’s Digest VÝBĚR nařídil, aby do 15 dnů od doručení předběžného opatření podala v této věci žalobu. Předběžné opatření soudu je pro společnost FTV PREMIÉRA závazné od okamžiku doručení. FTV PREMIÉRA tedy nesmí další číslo časopisu vůbec vydat.

  Reader’s Digest VÝBĚR je majitelem „Receptáře na každý den“ od června 2000, kdy koupil společnost RENA, jež tento časopis vydávala od roku 1990. Jedním ze tří majitelů RENY byl dr. Přemek Podlaha, jenž byl vyfotografován na obálce prvního čísla nového čtrnáctideníku FTV PREMIÉRA. Grafické zpracování názvů obou časopisů zvýrazňuje slovo „receptář“, zatímco ostatní slova obsažená v názvu jsou mnohem menší.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon FTVPremiera_nesmi.doc