Vydáno: 11.6.2004
Unie českých fotbalových rozhodčích

Fotbaloví rozhodčí založili unii

    Praha 11. června 2004 – V souvislosti s posledním vývojem situace v oblasti českého fotbalu se 42 z 58 fotbalových rozhodčích profesionálních soutěží dnes dohodlo na založení Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR). Unie byla zaregistrována včetně základního znění stanov Ministerstvem vnitra ČR 2. června 2004. Stanovy v aktuálním znění byly schváleny na dnešní mimořádné unijní valné hromadě ve Stříteži u Jihlavy. Pro širokou veřejnost jsou vystaveny včetně etického kodexu na internetovém informačním portálu UČFR na adrese http://rozhodci.info. Předsedou Unie byl zvolen Evžen Amler. V jejím čele stojí tříčlenné představenstvo, jehož složení bude definitivně schváleno na první řádné valné hromadě před zahájením fotbalové sezóny 2004-2005. Mluvčí Unie byla zvolena Dagmar Damková, jediná česká rozhodčí profesionálních fotbalových soutěží.

    „Ne všichni čeští rozhodčí patří do jednoho pytle, a proto Unie vlastně vznikla,“ uvedl Evžen Amler. „UČFR se rozhodně postavila proti dnešnímu vyhlašování nejlepších rozhodčích uplynulé fotbalové sezóny, a to až do úplného vyjasnění současných pochybností o jejím průběhu. Teprve pak bychom měli vyhlašovat nejlepší rozhodčí. Smyslem Unie je totiž zajistit očistu rozhodcovského stavu a další profesionalizaci jejich výkonu,“ dodal.

    Založení dlouhodobě připravované Unie urychlila nepřehledná situace v závěru fotbalové sezóny. Unie je v současné době profesní organizací rozhodčích profesionálních soutěží. Představenstvo předpokládá její otevření i pro ostatní rozhodčí soutěží nižších úrovní v okamžiku, kdy se i oni přihlásí ke stanovám a etickému kodexu Unie.

    „Na rozhodcovském prahu je dnes zřejmě špíny víc než dost, ale jsme přesvědčeni, že je mezi námi tolik slušných lidí, že si před ním dokážeme zamést,“ uzavřel Evžen Amler, dnes zvolený předseda Unie.

Kontakt: