Vydáno: 9.7.2004
Židovská obec v Praze

Spor o Sidona k rabínskému soudu v Izraeli

  Praha 9. července 2004 – V souvislosti s kritikou, jíž bylo podrobeno nedávné odvolání rabína Sidona z pozice vrchního rabína v Praze, se na návrh pražského rabínského soudu rozhodlo vedení pražské židovské obce (ŽOP) předložit celou záležitost v souladu s vlastními demokratickými tradicemi k posouzení všeobecně uznávanému rabínovi soudci Goldbergovi v Izraeli. ŽOP budou zastupovat předseda Tomáš Jelínek a jím přizvaný ortodoxní rabín Manis Barash, který je pověřen náboženským dohledem nad Staronovou synagogou. Vedení ŽOP současně požádalo rabína Sidona, aby se jednání soudu zúčastnil.

  „Rozhodnutí nejvyšší rabínské autority se hodláme podřídit bez ohledu na výsledek,“ uvedl Tomáš Jelínek. „Nechci, aby pražská židovská obec byla nadále poškozována neuváženými výroky ani jedné ze stran sporu. Věřím, že i rabín Sidon, jehož zásluhy o rozvoj obce v devadesátých letech nikterak nezpochybňujeme, rozhodnutí rabínského soudu, stejně jako my, čestně přijme,“ dodal Jelínek. O složitých otázkách výkladu náboženského zákona rozhoduje již řadu let pražský rabínský soud při rabinátu v Praze. Právě na základě jeho návrhu by měl celou záležitosti společně s dalšími dvěma rabíny soudci posoudit rabín Zalman Nechemia Goldberg, který dříve působil jako člen nejvyššího rabínského soudu v Izraeli.

  Podle Jelínka je vztah mezi židovskou obcí a rabínem všude na světě smluvním vztahem za úplatu. Závazky a povinnosti, které z něj plynou, musejí plnit obě strany. V moderním pojetí se tedy jedná o jakousi manažerskou smlouvu, jejíž náplní je výkon funkce „duchovního a morálního manažera obce“. „Právo najímat a odvolávat rabína však historicky náleží obci, tedy instituci, která za službu zaměřenou na uspokojování jejích náboženských, vzdělávacích a jiných potřeb platí,“ vysvětlil Jelínek.

Kontakt:
  Lucie Aranbaszová
  GSM: +420 606 492 901
  lucie_arabaszová@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon TZ_rabinsky_soud.doc