Vydáno: 28.8.2001
CME

Historický palác Železných zablokován

  Praha 28. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Thunovská, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Thunovské ulici číslo 22 na pražské Malé Straně. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s těmito nemovitostmi v hodnotě více než 64,6 milionů korun, které před převodem do společnosti Thunovská původně patřily manželům Železným. Vladimír Železný dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, jejíž úhradu mu předepsal amsterodamský arbitrážní tribunál, nezaplatil. Aktuální výše jeho dluhu vůči CME činí 27,731 milionů USD.

  Celková hodnota majetku spojovaného se Železným, který české a rakouské soudy od minulého čtvrtka zajistily, přesahuje 200 milionů korun. Jedná se o majetek společností Anser Aureus, Sibeliova a Thunovská, a o čtyři obrazy zajištěné na výstavě českého kubismu v rakouském Salzburgu.

  Soud v odůvodnění předběžného opatření uvedl, že vlastnické právo k těmto nemovitostem bylo již v minulosti vícekrát převáděno, přičemž ve všech případech převodu sehrála důležitou úlohu osoba Železného. Nemovitosti původně převedli manželé Železní ze svého společného majetku na akciovou společnost Tanzberg Mikulov deset dnů po zahájení arbitrážního řízení. Následně byl majetek vložen nepeněžitým vkladem do společnosti Thunovská, kterou založil a řídí Železného právník Aleš Rozehnal.

  Soud dále považuje za osvědčenou také obavu CME z možného dalšího převodu předmětných nemovitostí na třetí subjekt, popřípadě z jejich možného zatížení ve prospěch subjektu dalšího. Tuto obavu potvrzuje i skutečnost, že palác v Thunovské ulici nabízí k prodeji za 150 milionů korun na internetové adrese www.gaudi.cz realitní kancelář Gaudí, jež je zjevně se Železným personálně propojena. Zde jsou také k dispozici fotografie prodávaného objektu.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon thun_cz.doc