Vydáno: 17.9.2000
CME

Železný nerozlišuje mezi lží a pravdou

  Praha 17. září 2000 – Podrobná analýza dokumentů a tvrzení CET 21 o tom, že CME údajně převzala podíl společnosti CEDC v ČNTS ještě před svým vlastním vznikem, prokázala, že se informace, které Železný veřejnosti poskytl, znovu nezakládají na pravdě. Smlouva o převodu majetkové účasti a prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě ČNTS byla řádně podepsána a podpisy smluvních stran jsou notářsky ověřeny. Smlouva o převodu majetkové účasti byla tedy uzavřena řádně a v souladu se zákonem existující a registrovanou společností CME.

  Smlouvu podepsal Leonard Fertig 28. července 1994 za společnost CEDC. Za CME připojil ke smlouvě svůj podpis Martin Radvan až 26. září 1994, tedy zcela prokazatelně až po řádném zápisu CME do nizozemského obchodního rejstříku i podle dokumentů předložených Železným. Originál této smlouvy včetně ověřovacích doložek je uložen ve spisu ČNTS u obchodního rejstříku v Praze. Ověření podpisů je řádně zapsáno v ověřovací knize u příslušného notářského úřadu.

  Železný ve své snaze zdiskreditovat právní úkony CME zpochybnil mimo jiné i oprávnění jednatele CME Andrewa Gaspara zmocnit Martina Radvana k podpisu „Smlouvy“ s tím, že Gaspar údajně nemohl za CME jednat. I toto tvrzení je v přímém rozporu s údaji ve výpisu z obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterodamu - Haarlemu z 20. března 1996. Z výpisu jednoznačně vyplývá, že Andrew Gaspar byl od 3. srpna 1994 oprávněn k samostatnému zastupování společnosti CME. Železný musel navíc o této skutečnosti vědět, protože výpis byl vždy přiložen k zápisu valných hromad ČNTS, kterých se Železný jako jednatel a generální ředitel účastnil.

  „Lež a pomluvy nejsou legitimním prostředkem k řešení obchodních sporů nikde na světě,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Pokud si ale Železný myslí, že šířením nepravdivých informací o CME získá nějakou výhodu ve sporu, který vyvolal svým neetickým chováním v rozporu se zákonem a smlouvami, které podepsal, lže si jen do vlastní kapsy.“

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

  Poznámka :
  Veškeré výše uvedené dokumenty jsou v kopiích k dispozici u agentury Donath-Burson-Marsteller.

Soubory ke stažení:

Document Icon zellze_cz.doc