Vydáno: 27.11.2019
Bernard

Bernard žádný slib neporušil

    Humpolec 27. listopadu 2019 – Včerejší setkání vedení Rodinného pivovaru Bernard s občany v humpoleckém divadle Za komínem bylo vyvoláno mj. doporučeními městského zastupitelstva k žádosti pivovaru o změnu územního plánu v souvislosti s jeho uvažovaným rozšířením. Vedení předložilo přibližně sto sedmdesáti přítomným novou variantu rozvoje pivovaru, kdy namísto původně požadovaných 1700 m2 radikálně omezí svou žádost na změnu na pouhých 700 m2, tedy plochu jednoho rodinného domku se zahrádkou.

    „Zájem občanů o dění kolem pivovaru mě příjemně překvapil,“ uvedl Stanislav Bernard. „Méně příjemně jsem však byl překvapen opakovaným tvrzením jednoho z účastníků, že jsem porušil slib daný v roce 2015 týkající se přesunu výroby za město. Nejen, že jsem své slovo neporušil, ale jasně jsem vysvětlil, jaké okolnosti nás ke změně úvahy přiměly. Byl to zejména ohled na obyvatele žijící v tehdy uvažované zóně rozšíření,“ dodal.

    Nové územní řešení nejenže zacelí plochu pivovaru, ale uvažovaná bezhlučná a bezprašná technologie ležáckých a kvasných kapacit na navrhovaných pozemcích respektuje dopravní hledisko. Naopak výstavba na zelené louce za městem by znamenala znásobení počtu převozů uvařeného piva mezi varnou v centru a ležáckými a kvasnými kapacitami na zelené louce a zpět do stáčíren v centru.
    V této souvislosti předloží pivovar nový návrh změny územního plánu. Ten bude respektovat doporučení rady zastupitelstva včetně poradního orgánu rady města „komise pro urbanismus a architekturu“ a v neposlední řadě připomínky občanů.

    Bernard navíc veřejně vyslovil garanci, že se pivovar nad rámec rozšíření provozu o zmíněných 700 m2 nebude v centru města výrobu co do plochy dále rozšiřovat. Navíc přislíbil, že spolu s vedením města vyřeší dopravní situaci v bezprostřední blízkosti výjezdu z areálu pivovaru. Generální ředitel pivovaru Josef Vávra k tomu uvedl, že navrhovaná změna územního plánu představuje poslední plošné rozšíření výrobních kapacit pivovaru v centru města Humpolce.

Kontakt: