Vydáno: 15.4.2019
Kapsch

Nejen psi se brání útokem

    Praha 15. dubna 2019 – Dnes podala společnost Kapsch Telematic services (Kapsch) správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Jím totiž pravomocně zamítl návrh společnosti, aby zakázal plnění smlouvy uzavřené na základě vyhodnocení veřejné zakázky s názvem Systém elektronického mýtného. Žalobou u Krajského soudu v Brně hodlá Kapsch prokázat, že společnosti bylo upřeno právo na řádný proces včetně řádné procesní obrany.

    „Skutečnost, zda smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem, napadáme již od září 2018,“ uvedl Karel Feix, generální ředitel. Dle názoru společnosti Kapsch, ale i nezávislých právních expertů, byla smlouva s vybraným vítězem tendru uzavřena v rozporu s nařízeným předběžným opatřením, které její uzavření zakazovalo. Navíc její uzavření provázela nestandardní rychlost jak na straně Ministerstva dopravy ČR (MD), tak na straně antimonopolního úřadu.

    Ministerstvo dopravy odůvodnilo rychlost svého postupu tím, že kdyby nekonalo tak rychle, byl by ohrožen výběr mýtného na území ČR od roku 2020. Po vyloučení 900 km silnic 1. třídy z rozsahu zakázky však zůstane republika plně pokryta stávajícím systémem, jenž je od zahájení provozu mýtného systému v majetku státu. Nemá-li se tedy co do rozsahu nic změnit, tak zavedení nového satelitního systému nejenže bude znamenat výrazné zvýšení vstupních nákladů, ale navíc způsobí státu další ztráty v souvislosti s ne(využitím) původní infrastruktury v jeho vlastnictví.

    Společnost Kapsch ve své správní žalobě zdůvodňuje, proč nesměla a neměla být smlouva s odkazem na nařízené a stále platné předběžné opatření podepsána. „Pro další postup společnosti bude rozhodující názor správního soudu,“ uzavřel Feix.

Kontakt: