Vydáno: 28.5.2001
CME

Vrchní soud rozhodl o Železného odvolání

  Praha 28. května 2001 – Vrchní soud v Praze potvrdil v odvolacím řízení vyvolaném Vladimírem Železným platnost předběžného opatření zakazujícího Železnému nakládání s jeho 11,78 % obchodním podílem ve společnosti CET 21. Vrchní soud tedy neuznal argumenty Železného, že „nemá v úmyslu s obchodním podílem v uvedené společnosti (CET 21) nakládat a že by k dispozici s tímto podílem mohlo dojít jen se souhlasem valné hromady společnosti a souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.“ Soud prvního stupně i soud odvolací tak shodně dospěly k názoru, že zákonné podmínky pro nařízení předběžného opatření byly splněny. Žalobce, společnost CME, se nařízení předběžného opatření domáhala pro obavu z možnosti ohrožení výkonu rozhodčího nálezu Mezinárodního rozhodčího soudu v Amsterodamu. Železný dosud v rozporu se svým příslibem dlužnou částku přesahující jednu miliardu korun společnosti CME neuhradil. Proti usnesení Vrchního soudu není odvolání ani dovolání přípustné.

  Institut předběžného opatření neslouží k tomu, aby sám o sobě vyřešil sporné vztahy mezi účastníky. Jeho smyslem je, aby až do doby, než bude sporná otázka vyřešena meritorním rozhodnutím soudu nebo rozhodčího orgánu, zamezil Železnému v takových krocích, které by mohly ohrozit případný výkon soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu. Mezi takové kroky nepochybně patří takové, jimiž by se Železný zbavoval svého majetku nebo jej jinak zatěžoval. Podle právní úpravy platné od 1. 1. 2001 lze výkonem rozhodnutí postihnout i obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon podilodvmd_cz.doc