Vydáno: 10.5.2017
UPS

Finanční výsledky UPS za Q1 2017

  UPS ZAZNAMENALA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ NÁRŮST PŘÍJMŮ VE VÝŠI 6,2 % A ZVÝŠILA ZISK NA AKCII NA 1,32 USD

  • Díky trvající poptávce v e-commerce došlo k nárůstu zisku na 1 balík, což vedlo k růstu příjmů na domácím trhu ve Spojených státech o 5 %
  • Provozní zisk z mezinárodní přepravy činil 529 mil. USD, respektive 648 mil. USD na měnově neutrální bázi
  • Divize dodavatelských řetězců a nákladní přepravy nabírají na síle, provozní zisk skokově vzrostl o 22 % při 13% nárůstu příjmů
  • Růst provozního zisku byl utlumen zpožděním úprav palivových příplatků
  • Výsledky potvrzují výhled upraveného celoročního zisku na akcii (EPS) pro rok 2017

  ATLANTA, 27. dubna 2017 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes zveřejnila provozní výsledky za první kvartál roku 2017 se zdravým nárůstem příjmů ve všech segmentech. Firma zvýšila zisk na akcii oproti stejnému období loňského roku o 3,9 %. Zvýšení příjmů na akcii je důsledkem 22% nárůstu provozního zisku dodavatelských řetězců a nákladní přepravy, dobré výkonnosti divize mezinárodní přepravy a solidních výsledků na domácím trhu v USA, jakož i příznivého daňového dopadu nového standardu účtování akciových kompenzací (ASU 2016-9).

  Konsolidované výsledky
  1Q 2017
  1Q 2016
  Příjmy
  15 315 mil. USD
  14 418 mil. USD
  Provozní zisk
  1 784 mil. USD
  1 823 mil. USD
  Provozní zisk na měnově neutrální bázi*
  1 904 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  1,32 USD
  1,27 USD
  *) Viz sladění provozního zisku na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP) uvedené v kompletní anglické verzi zprávy rozšířené o finanční data.

  „V tomto kvartálu jsme zaznamenali velmi solidní příjmy, na nichž se podílely všechny segmenty,“ uvádí David Abney, generální ředitel UPS. „Zvýšenými investicemi chceme vytvořit špičkovou chytrou celosvětovou logistickou síť, která rozšíří portfolio našich služeb. Klienti UPS mohou využívat zvýšenou kapacitu, rozšířenou nabídku služeb a kratší přepravní časy, zatímco nová technická řešení i nadále zajišťují úsporu nákladů.“

  V rámci celé společnosti v prvním kvartále 2017:
  • Celkové příjmy vzrostly o 6,2 %, respektive o 7,5 % na měnově neutrální bázi.
  • Příjmy rostly ve všech segmentech a ve všech kategoriích produktů díky vyvážené poptávce ve všech oblastech široké nabídky služeb UPS.
  • Celkové náklady na palivo vzrostly o 187 mil. USD, neboli o 43 % oproti prvnímu kvartálu 2016. Příjem z palivových příplatků poněkud zaostával, nicméně úprava jejich výše v průběhu února 2017 zabránila případným podobným problémům v budoucím období.
  • Kapitálové výdaje na zkvalitnění sítě dosáhly během kvartálu výše 938 mil. USD, což po přepočtu na roční období odpovídá plánované úrovni.
  • Společnost UPS vyplatila dividendy ve výši 774 mil. USD, což je o 6,4 % na akcii více než v předchozím roce, a odměnila tak investory tradičně vysokým akciovým výnosem.
  • Firma odkoupila 4,2 milionu akcií za přibližně 450 mil. USD v souladu s firemní politikou alokace kapitálu.


  Domácí trh v USA

  Segment domácí přepravy profitoval ze silné poptávky po službách e-commerce, příjem vzrostl oproti prvnímu kvartálu 2016 o 5 %. Američtí spotřebitelé stále více mění strukturu maloobchodu, zčásti díky jednoduchosti, pohodlí a spolehlivosti služeb nabízených UPS.

  1Q 2017
  1Q 2016
  Příjmy
  9 535 mil. USD
  9 084 mil. USD
  Provozní zisk
  1 076 mil. USD
  1 102 mil. USD

  V rámci domácího trhu v USA v prvním kvartále 2017:
  • Příjmy vzrostly oproti prvnímu kvartálu 2016 o 451 mil. USD díky růstu dodávek koncovým zákazníkům (B2C).
  • Příjem na zásilku vzrostl u všech služeb, celkově o 2,4 %, čehož společnost dosáhla díky dříve nastaveným cenovým úpravám.
  • Objem přepravy u služeb Next Day Air a Deferred Air vzrostl o 3,9 % a 4,1%, neboť spotřebitelé i nadále volili rychlá a pohodlná řešení UPS.
  • V současnosti je ve výstavbě 17 významných přepravních center (o ploše přes 1,524 milionů čtverečních metrů) s cílem vytvořit kapacitu pro efektivní podporu dalšího růstu jak v oblasti B2B, tak B2C.
  • Nabídka služeb UPS se v uplynulém čtvrtletí zvýšila díky iniciativě "nalož a dodej" v sobotní pozemní přepravě v 15 hlavních městských aglomeracích. Díky urychlenému rozšiřování bude do předvánoční sezóny 2017 dostupná ve více než 4700 městech.
  • Provozní náklady na stavbu budov a sobotní iniciativu zvýšily provozní náklady v uplynulém kvartálu o zhruba 35 mil. USD.
  • Nepříznivý vliv opožděné úpravy palivových příplatků, nezvyklá nepřízeň počasí a požár objektu se v tomto kvartálu odrazily v jednorázových nákladech ve výši 50 mil. USD.


  Mezinárodní přeprava

  „Segment mezinárodní přepravy i nadále vykazuje výborný provozní základ a stálá čtvrtletní zlepšení,“ navázal Abney.

  Mezinárodní přeprava vykázala silný růst hrubých příjmů s rostoucí poptávkou po přeshraniční přepravě zásilek. Růst exportních zásilek byl silný napříč všemi regiony UPS, zákazníci využívali rozšířené portfolio služeb a přední řešení na trhu zaměřená na zprostředkování celního odbavení.

  1Q 2017
  1Q 2016
  Příjmy
  3,058 mil. USD
  2,914 mil. USD
  Provozní zisk
  529 mil. USD
  574 mil. USD
  Provozní zisk na měnově neutrální bázi *
  648 mil. USD
  V rámci mezinárodního provozního segmentu v prvním kvartálu 2017:
  • Silná provozní marže dosáhla 17,3 % navzdory nepříznivému vlivu kurzu měn.
  • Měna byla v uplynulém čtvrtletí brzdou ve výši 119 milionů USD, celoroční dopad lze očekávat ve výši 400 milionů USD.
  • Segment vykázal 4,9% růst příjmů oproti prvnímu čtvrtletí 2016, 11% nárůst na měnově neutrální bázi.
  • Díky zlepšení sítě a času přepravy zákazníci stále častěji volili UPS. Zlepšení generovala masivní nárůst přepravy v řádu dvouciferných čísel u exportu (14 %) a služeb mimo USA (11 %).


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  „Jsme nesmírně potěšeni zlepšujícími se výkony u růstu a marže v segmentu dodavatelských řetězců a nákladní přepravy v uplynulém čtvrtletí,“ uvádí Abney. „Náš tým se zaměřil na prorůstové iniciativy, programy na snižování nákladů a strategie zaměřené na portfolio obchodních jednotek, jejichž prostřednictvím reagujeme na specifické tržní podmínky v několika posledních kvartálech. Realizace těchto iniciativ vykazuje vynikající výsledky.

  1Q 2017
  1Q 2016
  Příjmy
  2 722 mil. USD
  2 420 mil. USD
  Provozní zisk
  179 mil. USD
  147 mil. USD

  • Díky výkonnějším programům zaměřeným na rozvoj podnikání a zlepšujícím se tržním podmínkám napříč všemi obchodními jednotkami vzrostly příjmy v porovnání s prvním kvartálem loňského roku o 13 %.
  • Nárůst hmotnostních limitů u jednotek Freight Forwarding a UPS Freight vedl ke zvýšení příjmů.
  • Výkony v sektorech zdravotnictví, maloobchod a letectví a kosmonautika zlepšily solidní výsledky distribuce.
  • V uplynulém čtvrtletí firma Coyote Logistics pokračovala v urychlení svých prorůstových strategií a navýšila tržní podíl.
  • Všechny obchodní jednotky přispěly k růstu provozního zisku v segmentu ve výši 22 %, solidní výkony podpořily programy na zlepšení zisku.


  Výhled

  Společnost poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek na jednotlivých trzích. Ten je zahrnutý ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a může být významný.

  „Výsledky za první čtvrtletí i nadále ukazují na prospěšnost zlepšení našich provozních plánů u všech obchodních jednotek,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Naše současná dynamika v kombinaci s proinvestičními iniciativami podporuje důvěru v naši schopnost dosáhnout celoročního výhledu.“

  • UPS očekává v roce 2017 upravený zředěný zisk na akcii v rozmezí od 5,80 USD do 6,10 USD, který zahrnuje kurzové rezervy ve výši 400 milionů USD, či 0,30 USD na akcii v důsledku nepříznivého vlivu měn před zdaněním.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: