Vydáno: 3.2.2016
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2015

  UPS DOSÁHLA NEJVYŠŠÍHO ZISKU

  • Ve čtvrtém kvartálu vytvořila vůbec nejvyšší zisk na akcii ve výši 1,57 USD s 26% růstem
  • V posledním čtvrtletí dosáhla dvouciferného růstu provozního zisku a zvýšení provozní marže ve všech třech segmentech
  • Příjmy v uplynulém kvartálu byly utlumeny změnami kurzu a palivových příplatků
  • Za rok 2015 dosáhla vůbec nejvyššího upraveného zisku na akcii, který se pohyboval ve výši 5,43 USD, se 14% růstem
  • V roce 2015 zaznamenala rekordní provozní zisk ve výši 2,2 mld. USD u Mezinárodní zásilkové přepravy, v čele s Evropou
  • Zveřejnila odhad celoročního výhledu zisku na akcii za rok 2016, který se má podle očekávání pohybovat v rozmezí 5,70 až 5,90 USD


  ATLANTA, 3. února 2016 – UPS (NYSE:UPS) včera oznámila vykázaný zředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí roku 2015 ve výši 1,57 USD, což představuje nárůst ve výši 26 % oproti upraveným výsledkům za stejné období roku 2014. Ve všech třech segmentech rostla provozní marže a růst provozního zisku se pohyboval ve dvouciferných číslech.

  V celoročním souhrnu firma vykázala upravený zředěný zisk na akcii ve výši 5,43 USD, což představuje nárůst o 14 % oproti upraveným výsledkům za rok 2014. Tento výsledek zahrnuje některé daňové odpisy, které vedly k navýšení zisku na akcii o zhruba 0,07 USD za čtvrtletí, celoročně pak o 0,10 USD za rok 2015.

  Celkové příjmy za čtvrté čtvrtletí mírně vzrostly na 16,1 mld. USD. Růst příjmů byl utlumen převody cizích měn a nižšími palivovými příplatky. Příjmy na měnově neutrální bázi vzrostly o 2,4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Iniciativy v oblasti řízení příjmů i nadále ovlivňovaly zlepšení základních sazeb napříč všemi segmenty.

  „Naše flexibilní integrovaná síť, úzká spolupráce se zákazníky a mimořádné úsilí zaměstnanců UPS nám umožnily nabízet špičkové služby a dosáhnout vykazované finanční výkonnosti v tomto čtvrtletí,“ řekl David Abney, generální ředitel společnosti UPS. „Letošní výsledky jsou odrazem naší dlouhodobé strategie zaměřené na zhodnocení akcionářských podílů.“

  Vykázaný zředěný zisk na akcii za rok 2015 dosáhl 5,35 USD v porovnání s 3,28 USD v roce 2014. Za čtvrté čtvrtletí dosáhl zředěný zisk na akcii podle obecně uznávaných účetních zásad (GAAP) 1,48 USD v porovnání s 0,49 USD za shodné období předchozí roku. Výsledky za uplynulé čtvrtletí 2015 zahrnují nepeněžní poplatky, platby po zdanění a tržní přecenění penzí ve výši 79 milionů USD, umožnily rozpoznat nižší než plánovanou návratnost aktiv, jež byly do jisté míry vyváženy vyššími diskontními sazbami. V období předchozího roku firma vykázala nepeněžní poplatky po zdanění ve výši 692 milionů USD, které souvisely s tržním přeceněním penzí a převodem některých závazků v oblasti zdravotní péče.

  UPS během čtvrtého čtvrtletí doručila 1,3 miliardy zásilek, což představuje nárůst o 1,8 % oproti shodnému období předchozího roku. Během celého roku 2015 firma doručila 4,7 miliardy zásilek, což je 2,1% navýšení v porovnání s rokem 2014. V předvánoční sezóně uplynulého roku UPS doručila 612 milionů zásilek.


  Peněžní toky

  Za rok 2015 (k 31. prosinci) UPS vytvořila volné peněžní toky (cash flow) ve výši 5,0 mld. USD. Firma vyplatila dividendy ve výši 2,5 mld. USD, což je o 9,0 % na akcii více než v předchozím roce. Společnost také odkoupila více než 27 milionů akcií za přibližně 2,7 mld. USD.


  Zásilková přeprava v USA

  Tržby zásilkové přepravy v USA se zvýšily o 2,6 % na 10,3 mld. USD. Nižší palivové příplatky snížily růst příjmů o zhruba 250 bazických bodů. Příjmy na jeden balík ve výši 8,8 USD se lehce zvýšily. Základní sazby podpořené firemními opatřeními zůstaly na dobré úrovni, zatímco změny ve výši palivových příspěvků a zákaznickém mixu ovlivnily pokles růstu příjmů na jeden balík.

  Silná poptávka internetových prodejců přispěla k nárůstu průměrné denní přepravy o 2,4 %. Služba Deferred Air vzrostla o 15 % a služba Next Day Air o 10 % oproti stejnému období loňského roku. Společnost UPS doručila na nové adresy během prosince 2015 více než 1,9 milionu zásilek a potvrdila rostoucí vliv internetového obchodování.

  Upravený provozní zisk se zvýšil o 209 mil. USD, tj. o více než 18 % oproti upraveným výsledkům čtvrtého kvartálu roku 2014. Upravená provozní marže se zvýšila o 170 bazických bodů na 13,1 %. Zaměření firmy na kvalitu příjmů spolu s vyšší výkonností sítě způsobily v uplynulém kvartálu zlepšení úrovně provozní páky.

  Vykázaný provozní zisk se zvýšil o 840 mil. USD, tj. o 189 % s provozní marží 12,5 %, především v důsledku již zmíněného tržního přecenění penzijních položek.


  Mezinárodní zásilková přeprava

  Upravený provozní zisk u mezinárodní přepravy vzrostl ve čtvrtém kvartálu o 16 % na 624 mil. USD, především díky silným výsledkům v Evropě. Odpovědná cenová politika, příznivý mix zákazníků a služeb spolu se zlepšenou provozní výkonností zajistily nárůst ziskovosti. Vůbec poprvé překonal roční upravený provozní zisk segmentu mezinárodní přepravy 2 mld. USD.

  Zaměření společnosti UPS na ziskovější zákazníky vedlo k navýšení základních sazeb ve všech regionech. Na měnově neutrální bázi klesl příjem na jeden balík o 0,9 % v porovnání se čtvrtým kvartálem roku 2014. Nižší palivové příplatky tak zamaskovaly nárůst zisku na jeden balík o zhruba 350 bazických bodů a vyrovnaly značný nárůst základních sazeb.

  Přeprava v rámci exportu se lehce zvýšila, v čele s růstem v oblasti středních jednociferných čísel jak v Evropě, tak v rámci amerických regionů. Nárůst přeshraničního obchodu v Evropě a exportu z tohoto regionu do USA pak vyrovnal pokles exportu z USA a Asie.

  Vykázaný provozní zisk se zvýšil o 245 mil. USD, tj. o 73 %, především v důsledku již zmíněného tržního přecenění penzijních položek.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Upravený provozní zisk segmentu vzrostl oproti upraveným výsledkům čtvrtého kvartálu 2014 o 11 % na 199 mil. USD. Celkové příjmy vzrostly o 6,0 % na 2,6 mld. USD. Započtení příjmů společnosti Coyote Logistics do výsledků celého kvartálu více než vyrovnalo slabší poptávku, nižší palivové příplatky i opatření ke zlepšení příjmů v ostatních skupinách firmy.

  Divize Forwarding zvýšila provozní zisk a marži i přes pokles tonáže. Mezinárodní nákladní letecká přeprava zlepšila výsledky díky důrazu na zlepšení kvality příjmů. Spolu s poklesem nákladových cen umožnily nabídnout nejlepší cenové rozpětí za posledních několik let.

  Příjem služby LTL na jednotku hmotnosti se zvýšil o 2,1 %. Nižší palivové příplatky snížily růst o zhruba 550 bazických bodů. Zmíněné zlepšení bylo nicméně vyváženo 12% poklesem tonáže, což snížilo celkové příjmy. UPS se nadále zaměří na zlepšení ziskové stránky příjmu na aktuálním nestabilním a náročném trhu.

  Vykázaný provozní zisk segmentu se zvýšil o 212 mil. USD důsledku již zmíněného tržního zhodnocení penzijních položek


  Výhled

  „Uplynulý kvartál byl čtvrtý v řadě, ve kterém UPS překonala naše očekávání,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Naše firma v roce 2015 dosáhla skvělých výsledků. I když pracujeme v nestabilních makroekonomických podmínkách, stále investujeme do ziskového růstu,“ pokračuje Peretz. „Náš odhad naředěného zisku na akcii pro rok 2016 je od 5,70 USD do 5,90 USD s odhadovaným nárůstem 5 % oproti upraveným výsledkům roku 2015. S vyloučením daňových odpisů za rok 2015 je nárůst v rozmezí 7 až 11 %.“


  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: