Vydáno: 9.10.2007
DBM

V DBM si už nemusejí dávat pozor na jazyk

    Praha 9. října 2007 – Společnost Donath-Burson-Marsteller posílila svůj tým. Agenturu nově podpoří Daniela Capcarová a Lenka Oberfalcerová. Daniela nastupuje jako mediální konzultantka se zaměřením na německy hovořící země, Slovensko a Rusko, Lenka je Public Relations Consultant se specializací na španělsky mluvící oblasti. Jazykové portfolio firmy pro služby klientům se tak rozšířilo již na osm jazyků – češtinu, angličtinu, slovenštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu a maďarštinu. Dosavadní ředitel Public Affairs Tomáš Jelínek (39) se současně stává i výkonným ředitelem DBM.

    Daniela Capcarová (34) přináší zkušenosti z médií i z oblasti public relations. Vystudovala obor germanistika – biologie na Univerzitě P. J. Šafárika ve slovenském Prešově. Po postgraduálním studiu žurnalistiky v Německu pracovala v Institutu für Mikrotechnik Mainz jako asistentka ředitele pro oblast komunikace s veřejností. Články o východní Evropě publikovala v předních německých médiích „DIE WELT“, „Die Tageszeitung“ nebo „PR-Magazin”. Před nástupem do DBM přednášela jako odborná asistentka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

    Lenka Oberfalcerová (26) po studiu anglické a španělské filologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stážích ve Španělsku působila krátký čas ve státní správě. Na Úřadu městské části Praha 7 měla na starosti vyhledávání dotací a zpracování grantových projektů v rámci České republiky a Norského království pro zkvalitnění činnosti a vybavenosti mateřských a základních škol. V loňském roce úspěšně absolvovala certifikovaný kurz London School of Public Relations pořádaný Asociací Public Relations Agentur (APRA) v Praze.

Kontakt: