Vydáno: 4.4.2003
Housing & Construction (CZ)

H&C: D47 bychom do roku 2008 také postavili

  Praha 4. dubna 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) označuje kritiku státem podepsané Realizační dohody, která upravuje přípravu, výstavbu a provozování dálnice D47 ze soukromých zdrojů, za neopodstatněnou. Společnost H&C je přesvědčena, že důkladná vyjednávání vedená se státem o tomto pilotním projektu od roku 2001 plně zaručila, že předložený projekt přesně odpovídá požadavkům na podobné projekty využívající soukromý sektor pro výstavbu dopravní infrastruktury ve vyspělých zemích. Smlouva odpovídá standardům podobných projektů úspěšně realizovaných v Portugalsku, Izraeli, Velké Británii a Irsku. Vlády těchto států se rozhodly pro využití soukromého financování infrastrukturních projektů pomocí metody BOT, protože přináší značné výhody a zaručuje státu vysokou hodnotu za vynaložené prostředky.y Kč.y. z 

  Podle H&C vycházel smluvní termín dokončení výstavby dálnice D47 v roce 2009 z vůle konsorcia přizpůsobit se harmonogramu výkupu pozemků stanovenému Ředitelstvím silnic a dálnic v lednu 2003. V případě rychlejšího výkupu pozemků se konsorcium v Realizační dohodě zavázalo urychlit proces výstavby dálnice v souladu postupem výkupu. Termín dokončení výstavby dálnice k 31. prosinci 2008 oznámený souběžně s odstoupením státu od Realizační dohody je tedy pro H&C značným překvapením. Toto datum bylo totiž stanoveno v původní Realizační dohodě podepsané 25. června 2002. Neschopnost státu zajistit výkup pozemků k tomuto datu byla hlavním důvodem státu pro obnovení smluvních jednání v listopadu 2002.

  Pokud jde o cenu výstavby dálnice D47, potvrdila H&C, že částka 47,6 miliardy Kč uvedená ministrem dopravy (nezahrnující 0,6 miliardy Kč, které budou převedeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury) v konečném důsledku překročí pevně stanovenou cenu 49, 8 miliardy Kč nabídnutou H&C za přípravu a výstavbu dálnice. H&C obdržela informaci, že projektanti českých projekčních ústavů předložili odhad rozpočtu výši 52 miliard Kč. Je si však nutné uvědomit, že při velkých infrastrukturních projektech na západě a v České republice dosahuje průměrné překročení původního rozpočtu zhruba 30 procent. Na základě empirických zkušeností tedy H&C předpokládá, že náklady ČR na výstavbu dálnice D47 vzrostou na přibližně 60 miliard Kč, zatímco cena H&C byla fixně stanovena na 49,8 miliardy Kč.

  Model financování projektu společnosti H&C vznikl na základě výběrového řízení mezi předními bankovními institucemi a byl finačním poradcem státu, společností Price-Waterhouse-Coopers, označen za optimální. Přitom je zřejmé, že stát je schopen si vypůjčit peníze za výhodnějších podmínek než soukromý sektor. Celosvětový trend využívání metody BOT vychází z efektivního řízení nákladů a schopnosti soukromého sektoru vytvářet přidanou hodnotu. Tyto faktory vedly k tomu, že společnost H&C byla na základě vládního usnesení z 31. ledna 2001 oslovena, aby společně se státem vyvinula v pilotním projektu rámec potřebný pro využívání metody BOT v ČR.

  I přes značné zklamání z vládního rozhodnutí, kterému předcházelo téměř dvouleté období intenzivních jednání, respektuje společnost H&C rozhodnutí státu a přeje mu úspěšnou realizaci projektu. H&C znovu vyjadřuje své zklamání z vládního rozhodnutí, které podle názoru Projektové společnosti, nepřinese požadovanou hodnotu za vložené prostředky a neumožní včasné dokončení výstavby tohoto vysoce potřebného projektu, na který severní Morava již dlouhou dobu čeká.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Kontakt: