Vydáno: 21.12.2005
Konsorcium MYTIA

Sedm miliard korun na rozdávání?

  Praha 21. prosince 2005 – Konsorcium Mytia dnes uveřejnilo dokumenty, kterými argumentuje v návrhu podaném na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten zahájil na jeho základě 15. 12. 2005 správní řízení, které má být dokončeno do 30 dnů. Podle názoru sdružení Mytia bude netransparentní a nekvalifikované rozhodnutí Ministerstva dopravy stát české daňové poplatníky o sedm miliard Kč víc. Takový je totiž rozdíl mezi nabídkovou cenou sdružení Mytia a cenou za systém společnosti Kapsch, který Ministerstvo dopravy nakonec vybralo. Podle konsorcia Mytia by skutečně bylo nejvhodnější, aby ÚOHS vydal předběžné opatření, které zabrání uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a Kapschem do doby, než bude o návrhu rozhodnuto.

  Konsorcium Mytia se zavázalo vystavět a zprovoznit mýtný systém rychleji a levněji, než ostatní účastníci. Jeho nabídku ministerstvo vyřadilo z výběrového řízení ještě před tím, než mohla hodnotící komise rozhodnout o její výhodnosti. Konsorcium zároveň dnes na adrese www.mytia.cz poskytlo veřejnosti přístup k důležitým dokumentům týkajících se výběrového řízení. Je zde k dispozici například rozhodnutí ministerstva o vyloučení konsorcia Mytia a text námitek, které konsorcium vzneslo na Ministerstvu dopravy.

  „Za sedm miliard by se dala Fakultní nemocnice v Motole přestavět od základu,“ uvedl Sepp Leimgruber, generální ředitel společnosti Damovo Česká republika. „Stejných sedm miliard představoval téměř celý rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok.“ Rozhodnutí vyloučit naše konsorcium nechápeme. Požádali jsme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby přezkoumal podezření
  z netransparentního a neprůkazného chování ministerstva. Složili jsme kauci u ÚOHS ve výši jednoho milionu korun.

  Podle právní analýzy zpracované konsorciem se mělo ministerstvo dopustit řady chyb, které vedly k vyloučení konsorcia. Ministerstvo znemožňovalo podání námitek proti vyloučení z výběrového řízení například tím, že zmařilo možnost nahlédnout do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Ministerstvo prohlásilo, že nabídka konsorcia Mytia byla vyloučena také proto, že navrhovaný systém neshromažďuje centrálně všechna data o mýtných transakcích. „V nabídce jsme doložili, že náš systém shromažďuje data centrálně přesně podle požadavků zadávací dokumentace,“ uvedl Leimgruber.

  Nabídka konsorcia Mytia je nejlevnější s nejkratším termínem uvedení obou etap do provozu. Z těchto parametrů lze dovodit, že i výnos z instalace systému by byl pro Českou republiku největší. Každý den prodlení představuje finanční ztrátu pro ČR a oddálení účinné regulace nákladní dopravy, která by zase vrátila dálnici řidičům osobních vozidel. Nabídka konsorcia Mytia je založena na systému, který je v provozu od 1. ledna 2001 ve Švýcarsku. Jde o nejdéle provozovaný a odzkoušený mýtný systém v Evropě. Systém umožňuje efektivní přechod na satelitní systémy s minimálními náklady.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Jiří J. Šebek
  E-mail: jiri_sebek@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon mytie_tiskonf_04.doc