Vydáno: 4.12.2015
Chabad

V neděli se zapalují první chanuková světla

    Praha 4. prosince 2015 – Tradiční veřejné zapalování chanukových světel na pražském Palachově náměstí, které organizuje Chabad Prague, začíná v 17:30 v neděli 6. prosince. Svou účast na akci potvrdili vedle představitelů města a zástupců diplomatického sboru i členové vlády Michaela Marksová, Milan Chovanec a Daniel Herman.

    „Letos se mohou Pražané přijít podívat na Palachovo náměstí i na výstavu Šiřte světlo, která na osmi panelech přibližuje význam a historii svátku světel, která má univerzální poselství pro celou společnost,“ říká rabín Manis Barash z Chabad Prague. Zájemci se tak od dnešního dne až do
    14. prosince, kdy svátky končí, mohou například dozvědět o původu hry s dreidlem (obdoba hry s káčou). K vidění jsou i fotografie z chanukových oslav ve světových velkoměstech od Washingtonu po Paříž a Peking.

    První obří menora byla v Praze vztyčena na Malém náměstí již v roce 1998. Následující dva roky stála na letenských schodech a od r. 2001 zaujímá každoročně své místo na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem.

    Chanuka je osmidenní “svátek světel”, který oslavuje vítězství světla nad tmou, čistoty nad zvráceností a ducha nad hmotou. Před více než jednadvaceti stoletími byla oblast Izraele uchvácena syrsko-řeckou dynastií Seleukovců, kteří chtěli násilím helenizovat židovské obyvatele. Navzdory přesile porazila malá skupina Židů jednu z nejmocnějších armád tehdejšího světa, vyhnala okupanty ze země a znovu vysvětila Jeruzalémský chrám. Když jeruzalémští chtěli rozsvítit chrámový sedmiramenný svícen, našli jen jedinou nádobku s čistým olejem, která unikla znesvěcení. Toto malé množství oleje vydrželo zázrakem hořet po dobu osmi dní, dokud nebyl připraven rituálně čistý nový olej.

Kontakt: