Vydáno: 14.9.2001
CME

CME zvítězilo v mezinárodní arbitráži proti ČR: Česká republika shledána odpovědnou za ztráty CME v ČNTS.

  Hamilton (Bermudy)/Praha 14. září 2001 – Společnost CME dnes oznámila, že na základě prokázaného porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi Nizozemím a Českou republikou rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve sporu s Českou republikou ve prospěch společnosti CME se sídlem v Nizozemí. Společnost CME vyvolala arbitrážní řízení s Českou republikou, když tvrdila, že aktivity ČR zásadním způsobem poškodily její investici do ČNTS jako výhradní servisní organizace TV NOVA, čímž ve svém důsledku způsobily úplnou ztrátu investice CME. Arbitrážní řízení probíhalo podle arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchod (UNCITRAL) od 23. dubna do 2. května 2001 ve Stockholmu před tříčlenným arbitrážním tribunálem složeným z jednoho německého, jednoho amerického a jednoho českého arbitra. Rozhodčí nález byl vydán dnešního dne. Na jeho základě již byl společnosti CME přiznán nárok na úhradu nákladů právního zastoupení a výdajů spojených s arbitrážním řízením ve výši 1 007 749,81 USD, kterou musí ČR ihned zaplatit. Své vlastní náklady ponese ČR sama. Vydané rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustné odvolání.

  V další fázi arbitrážního řízení hodlá CME prokázat, že postup České republiky jí za období, po které bylo nutno přerušit provoz ČNTS, způsobil škody přesahující včetně úroků částku 500 milionů dolarů. „CME očekává, že Česká republika v okamžiku, kdy bude definitivně stanovena výše škody, svůj závazek vůči CME bezprostředně vyrovná,“ řekl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Česká republika je povinna dostát tomuto závazku, poněvadž je signatářem smlouvy, která ji k tomu zavazuje. Pokud si chce zachovat nějakou důvěryhodnost v mezinárodních vztazích, tak to prostě udělat musí.“

  „Rozhodčí nález završil dlouhou a náročnou snahu CME a Ronalda Laudera vedenou jménem všech akcionářů CME,“ dodal Klinkhammer. „Rozhodnutí nezávislého tribunálu jednoznačně potvrdilo, že se Česká republika dopustila několikanásobného porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi Nizozemím a ČR. Jménem našich akcionářů se nyní budeme domáhat nejen naplnění rozhodčího nálezu, ale i náhrady škody.“

  Podle arbitrážních pravidel UNCITRAL nesmí být úplný text rozhodčího nálezu uveřejněn bez předchozího souhlasu obou stran. „Jak již společnost CME dříve oznámila, vydali CME a Ronald Lauder souhlas s uveřejněním celého znění jak dnešního rozhodčího nálezu, tak Londýnského rozhodčího nálezu ve sporu mezi Ronaldem Lauderem a ČR. V zájmu dosažení úplné transparentnosti obou arbitrážních řízení znovu vyzýváme Českou republiku k vydání souhlasu k uveřejnění celého znění obou rozhodčích nálezů,“ uzavřel Klinkhammer.

  Pracovní překlad úplného textu vlastního arbitrážního rozhodnutí je uveden v příloze.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

  Rozhodnutí (J)

Soubory ke stažení:

Document Icon stockwin_cz.doc