Vydáno: 7.1.2011
BILLA SR

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE k mediálnym otázkam k predaju nemeckého mäsa a vajec v predajniach BILLA

    Spoločnosť BILLA predáva vo svojich 109 predajniach na Slovensku hydinové mäso a vajcia od slovenských a českých dodávateľov. Na základe výsledkov monitorovacích kontrol Regionálnej veterinárnej správy dnes spoločnosť BILLA pristúpila k preventívnemu stiahnutiu 450 kusov vajec od slovenského dodávateľa, kde nemá 100% istotu, že ide o vajíčka len zo slovenského a českého chovu. Spoločnosť BILLA tak dôsledne rešpektuje rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „S cieľom posilniť dôveru zákazníkov v kvalitu produktov spoločnosti BILLA, budeme naďalej klásť mimoriadny dôraz na kontrolu pôvodu produktov,“ uviedol Jiří Králiček, operatívny riaditeľ spoločnosti BILLA Slovensko.

Kontakt: