Vydáno: 9.5.2013
IPVIC

Mezinárodní solární arbitráže na pořadu dne

    Praha, 9. května 2013 – Osm zahraničních investorů sdružených v asociaci International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) dnes oficiálně oznámilo zahájení arbitráže proti České republice. Členové IPVIC požadují odškodné za významné finanční újmy způsobené zavedením retroaktivních a diskriminačních opatření včetně dodatečného 26% odvodu z výnosů solárních elektráren. Česká republika přitom v minulosti zavedla systém motivačních pobídek včetně daňových úlev pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Právě jimi lákala zahraniční kapitál k investicím i do českých fotovoltaických projektů.

    „Vláda nám jinou možnost ani nedala,“ řekl Frank Schulte, generální sekretář IPVIC. „Navzdory našim snahám se ani v minulém roce nepodařilo dosáhnout smírného řešení. Dosud způsobené škody i hrozba dalších diskriminačních a retroaktivních antifotovoltaických opatření, které aktuálně vláda České republiky zvažuje, nás nutí naše investice ochránit cestou mezinárodní arbitráže,“ dodal Schulte. Arbitrážní podání je založeno na konkrétních ustanoveních bilaterálních smluv na podporu a ochranu investic a mezinárodní Smlouvy o energetické chartě.

    O IPVIC
    International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je asociací mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi jeho členy patří německé firmy Voltaic Network GmbH, ANTARIS Solar GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, lucemburský Radiance Energy Holding, nizozemská NATLAND Investment Group N.V. a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. Další informace a stanoviska IPVIC jsou k dispozici na stránkách www.rananasolar.cz a www.ipvic.net

Kontakt: