Vydáno: 2.10.2018
DBK

Do DBK po červeném koberci a bezpečně

    Praha 2. října 2018 – Souběžně se znovuotevřením jižního vestibulu stanice metra Budějovická byl dnes slavnostně otevřen i hlavní vstup do obchodního centra DBK. Ten byl v souladu s nařízením Magistrátu hl. m. Prahy uzavřen od 18. ledna letošního roku.

    „Věrných zákazníků si velmi vážíme, a proto jsme jim na uvítanou rozvinuli červený koberec jako poděkování za trpělivost a důvěru,“ uvedl Miroslav Velfl, předseda představenstva akciové společnosti DBK. Technické zabezpečení a úpravy koridoru nechalo DBK provést na vlastní náklady.

    Podle Velfla se do poslední chvíle nevědělo, zda magistrát vydá souhlasné stanovisko s otevřením vstupu DBK. Díky precizní práci a odhodlanosti pracovníků Metrostavu, kteří zprovozňovali jižní vestibul stanice metra pod obchodním domem, se podařilo zabezpečit stejnou technologií i přístup do DBK. „V této souvislosti musím ocenit i přístup pracovníků magistrátu, kteří po maratonu jednání nakonec přivolili ke zprůchodnění průchodu do DBK přímo po výstupu z metra,“ řekl Velfl. S ohledem na stejný způsob zabezpečení jako ve vestibulu mohlo vedení DBK s klidným svědomím převzít odpovědnost za případné škody, které se magistrát zřekl.

    Zásadními podklady, které nechalo DBK zpracovat, byl statický posudek nezávislého autorizovaného statika Marka Lukáše, supervizní posudek znaleckého ústavu ČVUT včetně doplňku vyžádaného pražským magistrátem zpracovaných kolektivem znalců pod vedením prof. Františka Walda.

    Tím však celá kalvárie s průchodem kolem DBK nekončí. Dosud nebylo realizováno přemístění podpěr a zabezpečení stropů v pasáži přilehlé k DBK. Veškeré podklady pro urychlené zprůchodnění i této části jsou připraveny. Realizace úprav by mohla proběhnout v řádu dnů, opět na náklady DBK. „Jsem totiž přesvědčen, že co bylo možné těsně před komunálními volbami, bude možné i po nich,“ uzavřel Velfl.

Kontakt: