Vydáno: 23.4.2001
Wintherhur penzijní fond

Penzijní fond Winterthur bilancoval

  Brno, 23. dubna 2001 – Na páteční valné hromadě schválili akcionáři penzijního fondu Winterthur, a.s., který je součástí švýcarské společnosti Winterthur Life & Pensions, zprávy představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2000 a roční účetní závěrku. Současně rozhodli o převodu 5% zisku do rezervního fondu a zbytek zisku včetně části prostředků z emisního ážia bude rozdělen účastníkům penzijního připojištění. Zhodnocení prostředků stávajících účastníků za rok 2000
  tak bude činit 4,1 procenta a je tedy opět nad úrovní inflace. Objem spravovaných aktiv fondu k 31.12. 2000 se zvýšil přibližně o 500 milionů Kč ze 2,79 miliardy Kč na 3,29 miliardy Kč. Jeho klientela čítala ke stejnému datu 190 tisíc osob.

  „Loňský rok navázal úspěšně na ty předchozí. Podařilo se nám pokračovat v tradici a počet těch, kteří se zapojili do penzijního připojištění u našeho penzijního fondu, nadále vzrostl,“ uvedl Petr Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel Winterthur penzijního fondu, a.s. „Zvýšil se i počet společností a zaměstnavatelů přispívajících svým zaměstnancům připojištěným u nás. Toho si velmi vážíme,“ dodal Petr Žaluda.

  Valná hromada dále zvolila Jiřího Procházku a Jana Chalupu do představenstva společnosti a rovněž odsouhlasila změny stanov společnosti v souvislosti s novelou zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění. Akcionáři Winterthur penzijní fond a.s. jsou Winterthur Lebensversicherungs – Geselchaft ze Švýcarska s téměř 85% akcií, dále European Bank for Reconstruction and Development s 15%.

  Winterthur Life & Pensions je součástí jedné z největších mezinárodních finančních institucí Credit Suisse Group. Jako jedna z vedoucích firem na trhu pojišťovnictví a penzijních fondů nabízí profesionální služby pro individuální zákazníky i pro firmy po celém světě. Winterthur Life & Pensions zaměstnává 7 500 pracovníků a spolupracuje s 8 300 pojišťovacími poradci.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Josef Vacl
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  E-mail: josef_vacl@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon VH230401.doc