Vydáno: 29.7.2015
UPS

Finanční výsledky UPS za 2Q 2015

  UPS VYKÁZALA 12% NÁRŮST ZISKU NA AKCII

  • Všechny segmenty zvýšily ziskovost a navýšily marži
  • Zisk v mezinárodní přepravě narostl o 17 %
  • Objem mezinárodní přepravy vzrostl o 5,5 % díky silnému růstu přepravy v rámci Evropy
  • Provozní zisk v segmentu dodavatelských řetězců a nákladní přepravy vzrostl o 18 %
  • Nárůst příjmů byl tlumen kurzovými změnami a cenami paliv
  • Nárůst zisku na akcii za letošní rok je na horním konci předpokládaného rozmezí 6 až 12 %

  ATLANTA, USA, 29. července 2015 – Společnost UPS (NYSE:UPS) oznámila zředěný zisk na akcii za druhé čtvrtletí tohoto roku ve výši 1,35 USD, což je 12% nárůst oproti upraveným výsledkům za stejné období loňského roku. Všechny tři divize zlepšily provozní zisk a marži, v čele s výkony mezinárodní přepravy, dodavatelských řetězců a nákladní přepravy.

  Kurzové výkyvy a nižší palivové příplatky nicméně utlumily celkový vykázaný růst příjmů. Ty poklesly oproti loňskému roku o 1,2 % na 14,1 mld. USD. Cenová politika se nadále zaměřuje na růst základních sazeb.

  „V tomto čtvrtletí pokračovala společnost UPS v investicích do budoucnosti, zaměřila se na rozšiřování kapacity přepravy a nabídku nových služeb, které našim zákazníkům nabízejí vyšší hodnotu,“ říká David Abney, výkonný ředitel UPS. „Očekáváme, že tento silný pozitivní vývoj v segmentu mezinárodní přepravy bude pokračovat a věříme, že se nám podaří docílit zisku na horní hranici odhadované rozmezí pro letošní rok.“

  Vykázaný provozní zisk vzrostl o 1,2 mld. USD, zředěný zisk na akcii narostl o 0,86 USD. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 společnost UPS vykázala zředěný zisk na akcii ve výši 0,49 USD, který byl ovlivněn nákladem ve výši 665 mil. USD po zdanění na převod penzijních závazků do určených fondů zdravotního pojištění.

  Celkový objem přepravy vzrostl oproti druhému čtvrtletí loňského roku o 2,1 % na 1,1 mld. zásilek díky službám Deferred Air v USA a mezinárodní exportní přepravě.


  Peněžní toky

  Za šest měsíců, k 30. červnu, UPS vytvořila volné peněžní toky (cash flow) ve výši 3,3 mld. USD. Společnost vyplatila dividendy ve výši 1,3 mld. USD, což je oproti loňskému roku nárůst o 9,0 % na akcii. Společnost UPS také zpětně odkoupila 13,5 milionu akcií za zhruba 1,4 mld. USD.


  Zásilková přeprava v USA

  Příjem z přepravy v USA narostl oproti druhému čtvrtletí loňského roku o 140 mil. USD na 8,8 mld. USD. Za nárůstem přepravy je navýšení objemu služeb Deferred Air o 15 % a růst služby UPS SurePost, která se zvedla o více než 8 %. Celkový denní objem přepravy vzrostl o 1,8 % vzhledem ke slabšímu tempu růstu dodávek B2C (business-to-consumer – od výrobce k zákazníkovi).

  Provozní zisk dosáhl výše 1,2 mld. USD, což je zvýšení oproti upraveným loňským výsledkům o 35 mil. USD, neboli 3,0 %. Provozní marže narostla na 13,6 %, protože úprava cen a zlepšení produktivity vyrovnaly zvýšené náklady na benefity.

  Vykázaný provozní zisk vzrostl na 992 mil. USD po zohlednění závazků vůči zaměstnancům po odchodu do důchodu realizovaných v druhém kvartálu loňského roku, které se promítly do určených fondů zdravotního pojištění.

  Pokračující zlepšení základních úrokových sazeb byly vyváženy nižšími palivovými příplatky. Tržby na jeden balík stagnovaly v důsledku poklesu vykázaného výnosu o téměř 300 bazických bodů ovlivněného palivovými příplatky.


  Mezinárodní zásilková přeprava

  Příjem z mezinárodní zásilkové přepravy, po očištění vlivu směnných kurzů, vzrostl o 1,5 % oproti stejnému období loňského roku. Denní objem exportních zásilek zaznamenal nárůst o 5,5 %, především díky 8,5% nárůstu přepravy v rámci Evropy. Nárůst importu do USA byl ovlivněn silným dolarem, zatímco americký export vykázal mírné zpomalení.

  Provozní zisk u mezinárodní přepravy vzrostl o 81 milionů dolarů, tedy o 17 % oproti upraveným výsledkům za stejné období 2014. Ke zvýšení provozní marže a ziskovosti přispěly zlepšení v rámci distribuční sítě, nárůst objemů a iniciativy v oblasti cenotvorby. Růst mezinárodní zásilkové přepravy byl nejvíce ovlivněn pozitivním vývojem v segmentu middle-market zákazníků a také zvýšením prodejů prémiových služeb.

  Vykázaný provozní zisk vzrostl o 108 milionů dolarů po převodu závazků vůči zaměstnancům po odchodu do důchodu promítnutých do určených fondů zdravotního pojištění ve druhém kvartálu loňského roku.

  Podkladové základní sazby vzrostly napříč všemi regiony, zatímco příjmy na jeden balík zaznamenaly pokles o 2,4 % na měnově neutrální bázi. Nižší palivové příplatky vedly ke snížení vykázaných příjmů na jeden balík o zhruba 350 bazických bodů.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Tržby segmentu poklesly o 4,5 % na 2,2 miliardy USD, ovlivněné strategií při řízení tržeb v rámci divize Forwarding, směnným kurzem a nižšími palivovými příplatky u nákladní přepravy. Provozní zisk vzrostl o 31 milionů dolarů, tedy o 18 % oproti upraveným výsledkům za stejné období loňského roku, posilovaný zisky divize Forwarding.

  Vykázaný provozní zisk vzrostl o 113 milionů dolarů po zohlednění závazků vůči zaměstnancům po odchodu do důchodu promítnutých do určených fondů zdravotního pojištění ve druhém kvartálu loňského roku.

  Pokračující zlepšení provozního zisku a marže divize Forwarding bylo odrazem zavádění přísné cenové politiky u klíčových obchodních tras. Jednotka také profitovala z lepších tržních podmínek a zákaznického mixu. Tonáž a příjmy divize Forwarding v průběhu uplynulého kvartálu poklesly, především díky iniciativám v oblasti řízení příjmů a vlivu kolísání měny.

  Míra růstu příjmů z distribuce se pohybovala v řádu jednociferných čísel. Ke zlepšení příjmů přispěl růst zasilatelských služeb, zdravotnictví a leteckého průmyslu.

  Tržby nákladní přepravy poklesly o 2,5 % díky nižším palivovým příplatkům a poklesu tonáže, který byl poháněn změnami zákaznického mixu a zpomalením růstu trhu. Růst tržeb LTL na jednotku hmotnosti zůstal kladný, s přírůstkem 1,4 %.


  Výhled

  „Výsledky za druhý kvartál odrážejí trvalé zisky našeho mezinárodního segmentu,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Přestože ekonomika USA vykazuje pomalý nárůst, naše globální portfolio a výkonnost posiluje naše očekávání dosáhnout horní hranice našich odhadů.“

  Podle odhadů společnosti pro rok 2015 se celoroční zisk na akcii bude pohybovat v rozmezí 5,05 až 5,30 USD, což představuje růst oproti upraveným výsledkům za rok 2014 v rozmezí 6 až 12 %.


  UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na Longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: