Vydáno: 6.2.2001
CME

Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21

  Praha 6. února 2001 – V souvislosti s nadcházejícím výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu ve věci zásadního nedodržení smluvních závazků Vladimíra Železného vůči společnosti Central European Media Enterprises B.V. (CME) nařídil 1. února 2001 Městský soud v Praze na návrh CME předběžné opatření, kterým se Vladimíru Železnému zakazuje jakkoliv nakládat s jeho obchodním podílem ve společnosti CET 21, spol. s r.o. ve výši 11,78 %. Jeho vklad do základního jmění společnosti činí 1,202.000,- Kč. Předběžné opatření má zajistit možnost alespoň částečného výkonu rozhodčího nálezu arbitrážního tribunálu v Amsterodamu rozhodujícího o náhradě škody, kterou Železný CME způsobil nedodržením smlouvy. Podle Železného, který konečný arbitrážní výrok očekává ještě v tomto týdnu, požaduje CME náhradu škody ve výši 493 milionů dolarů.

  Městský soud v Praze má totiž z předložených listinných a jiných důkazů za osvědčené, že Vladimír Železný poté, co byla arbitrážnímu tribunálu předložena žaloba pro zásadní porušení smlouvy, kterou se CME jako soukromá osoba uzavřel, účelově nakládal se svým majetkem a pokouší se nakládat i se svým obchodním podílem v CET 21. Své rozhodnutí soud opřel zejména o Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Ten totiž stanoví, že v případě, kdy by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může soud na základě návrhu kterékoliv ze stran arbitrážního sporu vydat předběžné opatření.

  „Soud svým rozhodnutím zřejmě učinil významný krok k ochraně daňových poplatníků,“ uvedl Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. „Pokud nezajistí Česká republika vykonatelnost rozhodčího výroku proti Železnému, projeví se to zcela jistě na výsledku arbitrážního řízení Ronalda Laudera proti České republice v Londýně. Až Lauder uspěje, budou za Železného tahat horké kaštany z ohně zase daňoví poplatníci,“ dodal.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon podil2_cz.doc