Vydáno: 15.10.2013
UPS

Nadace UPS pomohla dětem

  Šek Nadace UPS na částku 97.570 korun předal 12. října country manager společnosti UPS Czech Republic Pavel Adamovský řediteli Dětského domova Dubá-Deštná Aleš Hambálkovi. Dar bude využit na pořízení konvektomatu na vaření pro přípravu vysoce kvalitních jídel. Stálou péči dětský domov poskytuje celkem 40 dětem a dospívajícím od tří do osmnácti let rozděleným do pěti rodinných skupin, přičemž velký důraz je kladen na zachování sourozeneckých vztahů. Dětský domov podporují zaměstnanci zasilatelské a přepravní společnosti UPS od roku 2008 také v rámci firemních dobrovolnických aktivit.

  Na první fotografii zprava:
  Dominika Kroulová - kuchařka dětského domova Dubá-Deštná
  Pavel Adamovský - country manager UPS CR

  Na druhé fotografii:
  děti z dětského domova Dubá-Deštná
  dobrovolníci z řad zaměstnanců UPS
  Aleš Hambálek - ředitel dětského domova Dubá-Deštná (druhý zprava druhá řada)
  Pavel Adamovský - country manager UPS CR (pátý zleva druhá řada)

Kontakt: