Vydáno: 9.3.2001
CME

ČNTS oznámila další vlnu propouštění

  Praha 9. března 2001 – Společnost ČNTS dnes v souladu s platným zněním Zákoníku práce oznámila svým zbývajícím 57 zaměstnancům, že bude nucena většinu z nich v nejbližší době propustit. Vzhledem k tomu, že ČNTS v současné době má velmi omezené příjmy, musí omezit celkové roční výdaje na nezbytně nutné minimum. Více než polovinu výdajů činí platy zaměstnanců a náklady na udržování stanice v provozu schopném stavu. Dalších zhruba 30 % představují náklady na právní zastoupení firmy včetně zastupování ve sporech s CET 21 a Vladimírem Železným. Pokud se ČNTS na základě pozitivního vývoje aktuálních soudních a arbitrážních sporů bude moci na území České republiky podílet na zajišťování terestrického vysílání některé z celoplošných komerčních televizních stanic, hodlá svým bývalým zaměstnancům nabídnout nové příležitosti.

  „Vážím si všech, kteří s námi sdílejí naději na spravedlivé vyřešení sporů. Ale požadavek hlavního akcionáře, společnosti CME, na minimalizaci výdajů je naprosto pochopitelný,“ uvedl Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. „Než dáme lidem novou naději, musí ji nejprve získat ČNTS. Všem za odvedenou práci upřímně děkuji,“ dodal. Před vypuknutím sporu v dubnu 1999 měla ČNTS přibližně 500 stálých zaměstnanců. K prvnímu hromadnému propouštění došlo k 9. září 1999, kdy bylo propuštěno na 215 pracovníků. V lednu byla společnost ČNTS ze stejného důvodu nucena ukončit pracovní poměr dalším 50 zaměstnancům.

  V současné době probíhá v Londýně arbitrážní řízení mezi Ronaldem Lauderem a Českou republikou. V něm se hlavní akcionář CME domáhá ochrany svých práv v souladu s českou-americkou dohodou o vzájemné ochraně investic. Společnost CME se ochrany svých investic bude domáhat podle česko-nizozemské smlouvy o vzájemné ochraně investic před arbitrážním tribunálem ve Stockholmu od 25. dubna 2001.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon CMEnelhalo_cz.doc