Vydáno: 17.5.2004
DBM

Volby do EP nejen v ČR očima BM

    Praha 17. května 2004 Podle závěrů prognózy výsledků voleb do Evropského parlamentu (EP) zpracované agenturou Burson-Marsteller (BM) bude mít EP středopravou orientaci. Nejsilnějším uskupením má být Evropská lidová strana – Evropští demokraté (EPP-ED) s přibližně 285 mandáty z celkových 732 spolu se středovou Evropskou liberální, demokratickou a reformní stranou (ELDR) s celkovým počtem 73 křesel. Druhou největší skupinou s celkovým počtem zhruba 217 křesel bude Strana evropských socialistů (PES). Dojde-li ke spojení tří největších zastoupených levicových stran, Strany evropských socialistů, Strany zelených a Evropské sjednocené levice, budou disponovat přibližně 296 mandáty, tedy dostatečnou silou pro vytvoření realistické opozice vůči dominantnímu středopravému uskupení.

    „Jednostranná a účelová interpretace závěrů studie rozhodně není místě,“ uvedl Michal Donath, generální ředitel společnosti Donath-Burson-Marsteller, jejíž mateřská firma studii na základě zadání vedení EP zpracovala. „Studie mapuje předpokládané volební chování ve všech zemích EU, nikoliv pouze v ČR, jak mohlo z některých informací publikovaných v ČR vyplynout. Autoři studie Simon Hix a Michael Marsh patří na London School of Economics and Political Science a na Trinity College v Dublinu k renomovaným a osvědčeným odborníkům na volební predikce. Jejich dosavadní odhady výsledků voleb do EP dosahují až 92% přesnosti.“

    V České republice budou podle jejich předpokladů počty mandátů jednotlivých politických stran a uskupení víceméně kopírovat výsledky všeobecných voleb v roce 2002. Současně však očekávají jistý menší úbytek podpory pro ČSSD. Odchylky od stávajících předpokladů může vyvolat nižší či vyšší účast oprávněných voličů. Pokud bude volební účast nižší než očekávaná, ODS dosáhne lepších výsledků na úkor ČSSD. Lze prý ale také předpokládat, že čeští zelení mohou vyhrát jedno ze dvou možných křesel pro zelené z nových členských států.

    V novém Evropském parlamentu dojde zřejmě k posunu národnostní rovnováhy uvnitř jednotlivých stranických uskupení. Zatímco delegace německého uskupení CDU/CSU bude i nadále dominovat Evropské lidové straně – Evropským demokratům (EPP-ED), mohou francouzští nebo italští konzervativci zaujmout místo svých britských kolegů jako druhá nejsilnější národní delegace v EPP-ED. Uvnitř Strany evropských socialistů (PES) budou delegace z Francie, Británie, Německa a Španělska rovnoměrně zastoupeny. Strany nových členských států budou mít pravděpodobně větší vliv v EPP-ED a ELDR než v PES.

    Úplná studie je v anglickém originále vystavena na internetové adrese: http://www.dbm.cz/pruzkum/.

Kontakt: