Vydáno: 15.7.2002
OS Pohoda

Tři miliony v Pohodě

  Praha 15. července 2002 – Téměř sto tisíc eur na podporu svých projektů získalo občanské sdružení Pohoda od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ta poskytuje příspěvky neziskovým organizacím v rámci programu Phare – Rozvoj občanské společnosti a Acces ze zdrojů Evropské unie. Občanské sdružení POHODA, které pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením, uspělo hned se dvěma žádostmi o granty zaměřenými na všestranný rozvoj organizace, podporu fundraisingu, vzdělávání zaměstnanců a na pomoc lidem a rodinám mentálně postižených v krizi. V přepočtu získalo na realizaci těchto projektů podporu blížící se třem milionům korun.

  „Získané prostředky od Evropské unie nejsou pouze velkou finanční pomocí,“ řekla Maria Hrabánková, ředitelka občanského sdružení Pohoda. „Zároveň jsou pro nás i velice cenným doporučením pro další potenciální dárce, třeba i ty, kteří nám každý měsíc, ale pravidelně svěří drobnou finanční sumu. Takových lidí si ohromně vážíme,“ dodala Hrabánková.

  Občanské sdružení Pohoda, společnost pro normální život lidí s postižením, vzniklo v roce 1998 jako nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat pomoc dospělým lidem s postižením. V Praze provozuje několik chráněných bytů s čtyřiadvacetihodinovou péčí, ve kterých k dnešnímu dni trvale žije 18 lidí, provozuje denní stacionář a poskytuje postiženým lidem a jejich rodinám i další služby.

  Nadace rozvoje občanské společnosti vedle vlastních grantových programů spravuje programy fondu Phare určené na podporu projektů občanských neziskových organizací. Podporuje organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů, zejména mladých lidí o místní rozvoj a veřejný život. NROS působí v České republice od roku 1993.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Zuzana Kováčová
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Grant.doc