Vydáno: 6.8.2012
UPS

Zpráva UPS o trvale udržitelném rozvoji

  ATLANTA, USA/PRAHA, 7. srpna 2012 – Vydáním výroční Zprávy o trvale udržitelném rozvoji na začátku minulého týdne se UPS (NYSE:UPS) zařadila mezi 10 amerických společností registrovaných mezinárodní iniciativou Global Reporting Initiative (GRI), které v tomto roce získaly ohodnocení A+ za svoji mimořádnou transparentnost.

  Nově vydaná zpráva, která shrnuje úspěchy dosažené v roce 2011, byla ohodnocena ratingem A+, poté co byly splněny kvalitativní normy GRI, a současně obdržela záruku přezkoumání kvality od společnosti Deloitte & Touche LLP.

  „Jedním z hlavních východisek strategie trvale udržitelného rozvoje je náš závazek ke korporátní transparentnosti,“ uvedl ve zprávě Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „Zveřejňujeme více informací než kdy předtím… Představili jsme vývoj za posledních pět let, naše dosavadní úspěchy a cíle. Nyní směřujeme kupředu.“

  UPS považuje Zprávu o trvale udržitelném rozvoji za významný nástroj ke komunikaci se svými zákazníky, investory a dalšími zainteresovanými osobami, pomocí kterého vyhodnocuje výkonnost a závazky společnosti vůči trvale udržitelným firemním postupům.

  Ve zveřejněné zprávě UPS uvedla, že překonala čtyři ze sedmi hlavních cílů nastavených pro trvale udržitelný rozvoj v roce 2011. Firma dosáhla původních záměrů cílených na bezpečnost zaměstnanců, dopravní nehodovost, emise letadel a udržení zaměstnanců pracujících na plný úvazek. Ve zprávě byly rovněž zveřejněny výsledky související s efektivním využíváním paliva u tryskových letadel, spokojeností zaměstnanců a charitativními příspěvky.

  Řiditel pro řízení rozvoje Scott Wicker dále uvedl následující úspěchy:
  • S využitím technologie pro naplánování trasy se UPS vyhnula najetí 137 milionů kilometrů navíc, ušetřila 31,8 milionů litrů paliva a 83 000 metrických tun emisí oxidu uhličitého.
  • Díky nasazení pokročilých telematických technologií společnost eliminovala více než 98 milionů minut zbytečného chodu motoru, a ušetřila tak 2,5 milionů litrů paliva.
  • UPS na americkém trhu dosáhla čistého snížení využití energie ve svých zařízeních.
  • UPS dosáhla nejvyššího ocenění mezi americkými společnostmi, které je udělováno nezávislou neziskovou organizací Carbon Disclosure Project, a společně s třemi dalšími firmami se podělila o celosvětové první místo.
  • V roce 2011 se celkové emise snížily o 3,5 %, ačkoliv objem přepravených zásilek vzrostl o 1,8 %.
  • 100 000 zaměstnanců se zavázalo k vyšší odpovědnosti k životnímu prostředí.

  UPS také poprvé představila „matici rozvoje“, která mapuje, jak jsou zájmy firmy v souladu či v rozporu se zájmy dalších zainteresovaných osob. S pomocí této matice bude řízeno další směřování společnosti, neboť stanovuje budoucí priority trvale udržitelného rozvoje, doplnil Wicker.

  Poprvé také zpráva uvádí příklady přímých a nepřímých ekonomických aspektů fungování společnosti. Tato data zahrnují:
  • Zaměstnanecké výhody a kompenzace – 27,6 mld. USD.
  • Zaplacené daně – 3,1 mld. USD.
  • Vyplacené dividendy – 2 mld. USD.
  • Vzdělávání zaměstnanců – školné ve výši 17,5 milionu USD na podporu 14,764 studentů.
  • Zaměstnání 398 242 stálých pracovníků včetně 77 706 mimo Spojené státy.

  „Výroční Zpráva o trvale udržitelném rozvoji shrnuje výkony, směřování a cíle UPS z ekonomického, sociálního a environmentálního hlediska,“ vysvětluje Wicker. Letošní zpráva zahrnuje také odborné texty, infografiku a názory firmy na otázky týkající se využívání biopaliv, budoucnosti paliv a energií, řízení skleníkových plynů, vzdělávání budoucích řídících pracovníků UPS a aktivit nadace UPS Foundation na podporu místní komunity.

  Zpráva je k dispozici na www.ups.com/sustainability.

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com/RSS.

Kontakt: